UDI inngår strategisk partneravtale med Sopra Steria

| minutter å lese

Utlendingsdirektoratet (UDI) har valgt Sopra Steria som sin strategiske IKT-tjenesteintegrator og digitale transformasjonspartner for de neste 4 til 7 årene.

– I en verden med raske endringer og stadig nye tjenestetilbud har det vært viktig for oss å inngå avtale med en leverandør som i tillegg til den tradisjonelle driftsleverandørrollen har erfaring med å integrere tjenester fra ulike leverandører og som kan være vår digitale rådgivningspartner fremover, sier direktør Frode Forfang i UDI.

Sammen med administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti, signerte han i forrige måned en strategisk partneravtale med helhetlig IT-driftsansvar.

– Denne avtalen skal sikre at UDI gjennom standardiserte driftstjenester opprettholder stabil drift, samtidig som høye krav til sikkerhet og fleksibilitet innfris, sier Forfang.

Flere standardløsninger og offentlige skytjenester

De nærmeste årene står UDI overfor en situasjon hvor eksisterende programportefølje skal erstattes med nye og mer effektive løsninger. Samtidig skal det tilstrebes mer bruk av standardplattformer og -driftsløsninger, basert på tjenester levert fra både privat og offentlig sky.

Sopra Steria skal blant annet ivareta integrasjonen mellom ulike datasentertjenester, skytjenester og utføre ende-til-ende overvåking. Ved hendelser skal konsulentselskapet dessuten være kontaktpunkt for samarbeidende etater i utlendingsforvaltningen, som politi, UD, UDI, UNE, IMDi og kommunene.

– Vi vil være en pådriver for å ta i bruk nye muligheter, teknologi og standardisering som bidrar til kostnadskutt og effektivitet, men som samtidig understøtter krav til stabil drift, sikkerhet og fleksibilitet, sier Kjell Rusti.

I dag er det ikke mulig, eller ønskelig, at alle IKT-tjenester kommer fra kun én leverandør. Derfor er UDI avhengig av å sikre god styring, slik at tjenestene blir levert sømløst til sluttbru­kerne uansett hvem som produserer dem. Frode Forfang forteller at etaten har som intensjon å benytte seg av offentlige skytjenester for en stadig økende del av porteføljen.

– Samtidig har vi et stort ansvar for å sikre personopplysningsdata i henhold til norsk lovgivning. Blant annet er det et krav at slike data lagres innenfor Norges grenser. Denne avtalen har gode mekanismer for å ivareta datasikkerhet uavhengig av om tjenestene leveres fra privat eller offentlig sky, sier han.

Skytjenestene leveres i en hybrid leveransemodell gjennom Sopra Steria-konseptene RightCloud og SolidCloud. RightCloud omfatter Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud og IBM Cloud mens SolidCloud er Sopra Sterias private skytjenestetilnærming.

– UDI er en moderne og fremtidsrettet organisasjon som det er svært interessant å ha et partnerskap med. Vi gleder oss stort over å gå inn i en ny periode med enda tettere samarbeid og nye muligheter sier Odd Inge Bjørdal, direktør for Digital Platform Services i Sopra Steria.

 

Bildetekst: STRATEGISK KONTRAKT. Direktør Frode Forfang (t.h.) i UDI velger Sopra Steria, her ved administrerende direktør Kjell Rusti, som strategisk tjenesteintegrator og digital transformasjonspartner. Foto: Sopra Steria


Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia