Sopra Steria vant storavtale i EU-systemet

| minutter å lese

Sammen med PwC har Sopra Steria vunnet en stor rammeavtale hos EU.

De nærmeste fire årene skal de to selskapene levere rådgivnings- og konsulenttjenester til EUs institusjoner og organisasjoner over hele Europa.

– Dette er en betydelig og strategisk viktig avtale for Sopra Steria, sier Lillian Røstad, direktør for Business Consulting i Sopra Steria Norge.

Hun forteller at Sopra Steria vil trekke på konsulenter med relevant erfaring fra samtlige land selskapet har tilstedeværelse i.

Avtalen ligger innenfor feltet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og innbefatter alt fra e-forvaltning og felleseuropeiske systemer til cybersikkerhet og implementering av EU-direktiver inn i IT-prosjekter.

– Vi vil også bistå med rådgivning knyttet til ny og innovativ bruk av teknologi, som kunstig intelligens, block-chain, tingenes internett og stordata, for å nevne noe, sier Røstad.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia