Sopra Steria vant gjev bransjepris for nytt styringssystem

| minutter å lese

– Det har vært vellykket. Det nye styringssystemet vi har vært med å implementere hos Aker BP sikrer at de ansatte får informasjonen de trenger for å jobbe trygt og effektivt både offshore og på land.   

Det sier Bernt Gjellestad, som har vært Sopra Sterias prosjektleder for innføring av nytt styringssystem hos energiselskapet Aker BP.  

- Superfornøyd

Torsdag 22. september mottok han og hans kollega Iselin Songe-Møller bransjeprisen for «Årets konsulentoppdrag» på Virke Arena i Oslo Spektrum. Prisen gjelder selve innføringen av systemet, hvor Sopra Steria har vært en sentral bidragsyter. 

– Teamet fra Sopra Steria har jobbet tett med Aker BP. Prosjektet har vektlagt opplæring og god kommunikasjon, sier Gjellestad. 

Konsulentguiden har delt ut priser til de beste konsulentselskapene siden 2008. Juryformann Svein Stavelin oppsummerte det slik da han forklarte hvorfor Sopra Steria fortjener denne prisen: 

Selskapet får oppdrags-prisen fordi de har lykkes så godt med å implementere et svært viktig system i en kompleks organisasjon med mange nivåer, der samarbeid og prosesser må gå riktig for seg, samtidig som kunden er superfornøyd.  

Viktig for sikkerheten

Systemet inneholder styringsinformasjon brukt av alle forretningsenheter og gjør det mulig å delegere ansvar for forvaltning og kontinuerlig forbedring ned til prosesseiere.  

Som operatør er Aker BP pålagt å ha et styringssystem etablert. Dette er et viktig verktøy for å ivareta sikkerheten til alle ansatte og kontraktører, forhindre uønskede hendelser og utslipp til miljøet. 

Sopra Steria stilte med en gruppe fagfolk med lang erfaring fra planlegging og gjennomføring av slike oppgaver i store, komplekse virksomheter. De har vært med på alt fra å redefinere modelleringsstandard og arbeid med roller og ansvar - til planlegging av migrering av innhold til nytt system, implementering, kommunikasjon og interessenthåndtering.    

Sopra Steria nominert til to konsulentpriser (soprasteria.no)

Les mer om Sopra Steria.

 

Bildetekst:
Stor jubel og solid heder i Oslo Spektrum torsdag kveld, da prosjektleder Bernt
Gillestad og leder for risiko og styring, Iselin Songe-Møller i Sopra Steria fikk prisen for «Årets konsulentoppdrag» i Virke Arena. Til høyre
, fra juryen: Prodekan Tale Skjølsvik fra OsloMet og juryformann Svein Stavelin. 

Foto: Kjetil Grude Flekkøy, Sopra Steria 
 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia