Sopra Steria styrker avdelingen for forretningsrådgivning: – Norske virksomheter omstiller seg ikke raskt nok

| minutter å lese

–  Du skaper ikke fremtidens virksomhet med gårsdagens virkemidler, sier Sopra Sterias direktør for forretningsrådgivning, Hege D. Olsnes. Nå vil hun akselerere omstillingstakten hos norske virksomheter.   

Olsnes har ansvar for over 350 konsulenter med spisskompetanse innen forretningsrådgivning, virksomhetsstyring, strategi og transformasjon, bærekraft, ledelsesrådgiving og organisasjonsutvikling i avdelingen Advisory i Sopra Steria. Nå styrker selskapet avdelingen for å i enda større grad kunne bistå store kunder i offentlig og privat sektor med å støtte, effektivisere og gjennomføre endringsprosesser.   

–  Jeg frykter at norske virksomheter ikke evner å omstille seg raskt nok. Alt går fortere – bare tenkt hvor langt vi har kommet med AI allerede. Generativ AI var nesten utenkelig for de fleste av oss for et par-tre år siden. Eller klimaendringene. Med ekstremvær kjenner vi risikoen bokstavelig talt på kroppen. Det haster å tilpasse oss, og vi finner ikke svaret i gamle strukturer og gårsdagens virkemidler. Vi må tenke nytt, jobbe annerledes, og bruke teknologien smartere. Da trenger vi solid forståelse for hvordan grønn og digital omstilling treffer forretningen, sier Olsnes.  

Twin transition 

Hun løfter frem bærekraft som et av områdene hvor Sopra Steria har gjort store investeringer det siste året. Det har de gjort både gjennom kompetanseløft på tvers av interne disipliner, og gjennom oppkjøp av Footprint, et spisset rådgivingsmiljø innen grønn omstilling. Miljøet er nå en fullintegrert del av forretningsenheten Advisory i Sopra Steria. 

–  Grønn og digital omstilling går sammen: Twin transition som det kalles. Fortsatt er bærekraftrapportering en manuell jobb i mange virksomheter – og da øker risikoen for feil, mangelfulle beslutningsgrunnlag og lange prosesser. Vi må jobbe datadrevet med den grønne omstillingen. Jeg tror rett og slett at det vil gå for sakte, hvis vi ikke gjør det, sier Olsnes.   

Samtidig som den grønne omstillingen står høyt på norske virksomheter sin agenda, så er det også en rekke andre utfordringer de må forholde seg til. Det gjør at det er stort behov for forretningsrådgivning i markedet. Olsnes presiserer at de kontinuerlig investerer i utvikling av sine konsulenter, metodeverk, praksis og gode prosesser.   

–  Der ligger mye av nøkkelen til Sopra Steria sin suksess i markedet. Vårt Advisory-miljø skal være helt i toppsjiktet, og anerkjennes av kundene våre som det ledende forretningsrådgivingsmiljøet i Norge. Derfor investerer vi i å utvikle oss, forstå omgivelsene våre og tilpasse kompetanse og tjenester til å hjelpe kundene gjennom turbulente tider med ekstrem endringstakt, sier hun.   

Hege D. Olsnes

Må ikke finne opp hjulet på nytt 

Norske virksomheter trenger gjerne hjelp til å navigere i store endringsprosesser, og de trenger støtte til implementering av nye arbeidsmetoder, vaner og tankesett. Dette vil sikre ønskede resultater på lang og kort sikt. Men det å tilpasse virksomhet og organisasjon til en uforutsigbar verden som endres i høy fart er ikke enkelt.   

–  Da har det høy verdi å hente inn kompetanse fra seniorrådgivere som har gjort det før og som ikke skal finne opp hjulet på nytt. Vi ser at mange sektorer og bransjer har mange felles utfordringer og muligheter, sier Olsnes og fortsetter:  

–  Dette er en formidabel oppgave. Å være våre kunders strategiske partner som bistår dem i deres komplekse transformasjonsprosesser er et privilegium. Folka våre er skikkelig skjerpa nå. Det har vel aldri vært mer spennende å være konsulent i Sopra Steria.   

Morgendagens vinnere 

Olsnes løfter frem felles kompetanseområder som virksomhetstransformasjon, strategi, styring og bærekraft som kritiske både for ledere – og egne konsulenter. Hun mener at ledere som tar endringstakten på alvor dyrker organisasjoner og tankesett som sikrer kontinuerlig utvikling og økt omstillingsevne:  

 – De klarer å kombinere den helheten og tydeligheten som en virksomhetstransformasjon krever, med smidige strategi- og styringsprosesser som gjør at man raskt skaper effekt, sier hun og utdyper:  
  
– De integrerer bærekraft i forretningsstrategien, fremfor å ha det som separate initiativ. De jobber datadrevet, og digitaliserer i raskt tempo for å effektivisere prosesser, redusere risiko og hente ut økt verdi. Og de tar folka sine på alvor, erkjenner at endring gjør vondt og skaper entusiasme for å tenke, og jobbe nytt. Det er disse lederne som er med på å skape fremtidens virksomheter, og morgendagens vinnere, avslutter Olsnes. 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia