Sopra Steria sikrer seg store forsvarsavtaler

| minutter å lese

Forsvarets logistikkorganisasjon har valgt Sopra Steria som A-leverandør på to strategiske rammeavtaler. Avtalene gjelder leveranser til Forsvarsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

Konsulentselskapet har kommet inn på rammeavtaler for strategisk rådgivning, og strategisk IKT. Avtalene varer i to år, og kan forlenges i opptil to år til. 

– Vi er veldig glade for å vinne disse avtalene, og ikke minst med at vi fortsetter å være A-leverandør som gir kundene mulighet til å gjøre direkte avrop av tjenester opp til et fastsatt beløp i avtalen. Forsvarssektoren som helhet er en stor og kompleks organisasjon, som hele tiden er i utvikling for å kunne løse sine viktige og krevende samfunnsoppdrag på en best mulig måte, sier Morten Follestad, direktør for forretningsutvikling innen forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria.  


Fornyet tillit

Follestad forteller at avtalene innebærer fornyet tillit fra Forsvaret, som valgte Sopra Steria også forrige gang rammeavtalene ble lyst ut, i 2016. 

– Vi har jobbet med forsvarssektoren de siste 20 årene, og per i dag er dette den største kunden i rådgivningsdelen vår. Vi har blant annet bistått med sikkerhet, organisasjonsutvikling, strategioppdrag, endringsledelse og agile arbeidsformer, for å nevne noen områder, sier han.  


Mange sikkerhetsklarerte konsulenter

Sopra Steria har flere hundre sikkerhetsklarerte konsulenter i Norge. Dette er svært viktig ved bemanning av hasteoppdrag i forsvarssektoren. Mange av konsulentselskapets medarbeidere har bakgrunn fra de forskjellige forsvarsgrenene. 

– Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en bred og solid bransjeinnsikt og forståelse av behovene de ulike etatene i forsvarssektoren har. Dette gjør oss i stand til å skape verdier og hjelpe kunden med å løse sitt svært viktige samfunnsoppdrag, sier Follestad.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia