Sopra Steria seiler opp som europeisk klimaleder

| minutter å lese

Sopra Steria er kåret til en av årets klimaledere av den anerkjente avisen Financial Times.  Selskapet mottar også toppkarakter i klimarangeringen fra organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP) – for fjerde år på rad.

– Bærekraftsmål nummer 13, å stoppe klimaendringene, har lenge vært et av Sopra Sterias prioriterte bærekraftsmål, sier administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti.

I år for første gang kårer Financial Times, de europeiske selskapene som har den største fremgangen med å redusere sine klimautslipp, og samtidig forbedrer lønnsomheten. Rusti er stolt over at Sopra Steria har havnet på den eksklusive listen:

– Vi er stolt over denne anerkjennelsen. Sopra Steria har et mål om å være klimanøytrale selv i 2028, og samtidig bidra til et bærekraftig samfunn. Dette er en påminnelse om at arbeidet vårt med å redusere klimautslipp beveger både Sopra Steria og samfunnet i riktig retning, sier Rusti. 

 

Toppkarakter på klimaranking

Organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP) har også i år delt ut klimakarakter til 8400 bedrifter og 920 byer over hele verden. Knappe to prosent av disse fikk toppkarakteren A, og nok en gang er Sopra Steria blant de øverste på listen.

– Det å komme med på A-listen til CDP for er viktig for arbeidet vårt, og nok en bekreftelse på at vi er på riktig vei. Jeg tror at en av årsakene til at vi lykkes, er at vi tidlig satte oss vitenskapsbaserte klimamål ved hjelp av rammeverket til organisasjonen Science Based targets, sier Rusti.

Digitalisering som virkemiddel

Selv om Rusti er stolt over egne resultater, mener han at Sopra Sterias viktigste klimabidrag er arbeidet med kundene:

– Det viktigste vi gjør for klima, er de digitale løsningene vi bistår våre kunder med. Disse bidrar til å redusere samfunnets totale klimaavtrykk gjennom redusert strømforbruk, digital samhandling og lavere forbruk, sier han.

Fremover mener Kjell Rusti at bærekraft er en selvfølgelig del av alle virksomheters forretningsstrategi:

– Bærekraft ligger som et premiss i all virksomhet i tiden fremover, og digitalisering av tjenester og prosesser er for mange det viktigste tiltaket for å realisere sine bærekraftsmål, avslutter Rusti.

 

Sopra Steria er medlem av Global Compact, og bruker deres ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som rammeverk for rapportering. Hele tre av disse prinsippene handler om klima. I rapporten vår kan dere lese om hvilke resultater vi har oppnådd i arbeidet med å redusere utslippene våre.

 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia