Sopra Steria-gruppen forplikter seg til nullutslipp i 2028

| minutter å lese

Konsulentselskapet Sopra Steria skal oppnå det ambisiøse klimamålet netto nullutslipp i sin verdikjede i løpet av de neste åtte årene. 

Målsetningen er tuftet på miljøprogrammet med redusering av karbonutslipp som Sopra Steria-gruppen har arbeidet med i en årrekke. I løpet av de siste fem årene har selskapet redusert utslippene fra kontorer og datasentre med 64 prosent, mens utslippene fra forretningsreiser har gått ned med 32 prosent. 

Nå skal selskapet, som har 46 000 medarbeidere i 25 land, oppnå netto nullutslipp innen 2028. Dette er 22 år tidligere enn nullutslippsfristen som både FN og EU jobber for. 

– Vi er et stort internasjonalt teknologiselskap, og Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering. Det kommer med store muligheter og et stort ansvar. Vi ønsker å ligge i front med å utvikle bærekraftige løsninger for morgendagens verden og vi støtter opp om konsernets målsetninger her i Norge, sier Kjell Rusti, administrerende direktør Sopra Steria Skandinavia. 

Tredelt klimaplan

For å nå målet har Sopra Steria-gruppen formulert en tredelt plan: 

  • I tillegg til å fortsette satsingen på karbonnøytral drift internt, ved karbonnøytrale kontorer, datasentre og forretningsreiser, skal satsingen også omfatte leverandører. 
  • Sopra Steria skal også jobbe for digital bærekraft både internt og hos kundene ved hjelp av økodesignprinsipper og en vurdering av anskaffelser opp mot miljøkostnad.
  • Dessuten skal Sopra Steria-gruppen bruke potensialet som ligger i ny teknologi til å utvikle løsninger som beskytter klimaet og miljøet.

For å kompensere for unngåelige utslipp av klimagasser, skal Sopra Steria-gruppen investere i karbonfjerning og treplantingsprosjekter – og der det er mulig, karbonfangst. 

De tre siste årene har Sopra Steria-gruppen stått på «A-listen» til miljøaktøren CDP. Tidligere i år nådde konsulentselskapet platinumnivå i bærekraftrangeringen til Ecovadis. Sopra Steria-gruppen er også medlem av klimainitiativet Science Based Targets (SBTi), og i fjor forpliktet selskapet seg til å etterleve 1,5-gradersmålet til FNs klimapanel fram mot 2025.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia