Sopra Steria er Norges beste arbeidsplass - for tredje år på rad

| minutter å lese

Sopra Steria er Norges beste arbeidsplass, ifølge Great Place to Work. For første gang har en større bedrift vunnet kåringen tre år på rad.

I kveld ble det klart at Sopra Steria igjen har vunnet kåringen «Norges Beste Arbeidsplasser» for bedrifter med over 500 ansatte. Selskapet har 1600 ansatte i Norge. Konsulentselskapet vant også i 2017 og 2018, etter å ha ligget i kåringens toppsjikt i en årrekke.

– Sopra Steria har i mer enn ti år jobbet systematisk med kultur, lederskap, medarbeidere og prosesser. Selskapet har en toppledelse som oppriktig ser på tillit og fellesskap som et konkurransefortrinn, og som etterlever det i praksis hver dag, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør for Great Place to Work i Norge.

Vurderer egen arbeidsgiver

I år ble medarbeidere ved 217 bedrifter i Norge bedt om å svare på en lang rekke med spørsmål om tillit, stolthet og fellesskap på sin arbeidsplass. Great Place to Work bruker de anonymiserte svarene for rangere arbeidsgiverne.

– Sopra Steria setter søkelyset på den enkelte medarbeider, samtidig som de jobber med å bygge en fellesskapskultur der alle trekker i samme retning. De har greid å skape en kultur hvor medarbeiderdrevet læring er satt i system og hvor det er medarbeiderne selv som definerer og utfører mange av kompetanseutviklingsprogrammene, noe som er unikt, sier Krohn Falck.

Internkultur for deling og læring

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria i Skandinavia, er svært fornøyd med å vinne kåringen for tredje år på rad. Han retter en stor takk både til medarbeidere og kunder.

– Dette betyr svært mye for oss, fordi det beviser at vi lykkes med de tingene vi sier at vi skal gjøre. For å tiltrekke og holde på de beste konsulentene i Norge, må vi være den aller beste arbeidsplassen. Derfor har vi bygget en tydelig internkultur for læring, deling og kontinuerlig utvikling i både formelle og uformelle sammenhenger. Det er ingen tvil om at dette er bra for forretningen også. I alle de 12 årene vi har jobbet med Great Place to Work, har vi levert vekst i antall ansatte og omsetning, og dessuten solid overskudd på bunnlinjen. Det er ingen tilfeldighet, sier han.

Går sammen, når lengre

Nylig har Sopra Steria utført en egen, omfattende kartlegging for å finne ut hva medarbeiderne verdsetter mest på arbeidsplassen sin. Rusti forteller at det er spesielt tre områder som trekkes fram.

– Vi har en bredde ingen i IT- konsulentbransjen kan matche, samtidig som vi har en fagekspertise som er svært anerkjent i markedet. I tillegg påpeker våre medarbeidere at engasjementet vårt for samfunnet er sterkt, at vi ikke bare ønsker å oppnå noe for oss selv, sier han.

Rusti forteller at Sopra Steria jobber med å bygge et sterkt selskap som kan hjelpe kundene med å løse sine utfordringer og stå godt rustet for fremtiden.

– Dette gjør vi ved å trekke på all den kompetansen vi har. Når vi går sammen, når vi lengre, både som individer og som selskap, sier han.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia