Sopra Steria blir strategisk digitaliseringspartner for fem østlandskommuner

| minutter å lese

Digitale Gardermoen har valgt Sopra Steria som langsiktig og strategisk digitaliseringspartner. 

– Denne avtalen gir oss kapasiteten og fleksibiliteten vi trenger for å fortsette vårt arbeid med å digitalisere innbyggertjenester og bidra med videreutvikling i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes, sier Frode Bostadløkken, administrerende direktør i det interkommunale selskapet Digitale Gardermoen (DGI). 

Avtalen strekker seg over seks år, og omfatter 17 000 kommunalt ansatte i administrasjonen og skolesektor. 

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, sier at selskapet skal trekke på sine mangeårige erfaringer med drift og forvaltning av IT-systemer i kommunene Oslo og Trondheim. 

– DGI er en ambisiøs aktør som hjelper eierkommunene med å levere bedre tjenester til sine innbyggere. Når de velger Sopra Steria som sin strategiske digitaliseringspartner, tar jeg det som nok et tegn på at vi har kompetanse og tjenester som treffer godt hos kommunene, sier han. 

Avtalen rommer alt fra infrastrukturdrift og applikasjonsforvaltning, til produksjon og videreutvikling av sluttbrukertjenester og sikkerhetstjenester. 

– Første steg på veien blir å få kommunene over på våre standardiserte tjenester. Deretter skal vi bruke hele vår kompetansebredde for å modernisere og transformere måten kommunene leverer tjenester til sine drøyt 70 000 innbyggerne på, sier Rusti.

På bildet: Kjell Rusti og Frode Bostadløkken (Foto: Sopra Steria)

Search

skytjenester-og-digitale-plattformer

Lignende innhold

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 47 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 4,7 milliarder i 2021. I Norge sørger 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og Hamar.

 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia