Skal bidra til å redde planeten - og tjene penger på det

| minutter å lese

Kan vi nå FNs bærekraftsmål ved å skyte penger inn i grønne oppstartsbedrifter? 

Sju år har gått - nå har vi knappe åtte år igjen på å nå bærekraftmålene fra Paris-avtalen. Dette var bakteppet da Sopra Steria Scale up og MAK i forbindelse med Oslo Innovation Week i slutten av september samlet en rekke av landets skarpeste innovatører, økosystemaktører og investorer om bord en helelektriske ferge og la fra kai. 

– Klimaforandringer er helt reelle, og det går an å tjene penger på å stoppe dem. Vi kan selv bestemme hvilken fremtid vi vil ha. Å skyte penger inn i grønne oppstartsbedrifter, særlig i en tidlig fase, er som å sette penger på fremtiden vår, sier Jørn Haanæs. Han er investeringsdirektør i Katapult, et selskap som investerer i oppstartsbedrifter. 

Skal vi lykkes med å nå bærekraftmålene i år 2030, må vi få høyere fart på samarbeid og samskaping. Det mener Tobias Studer Andersson, innovasjonsdirektør i Sopra Steria. 

– Nøkternt sett er vi ikke i rute med å nå bærekraftmålene. Derfor må vi nå se på hvilke prioriteringer og omprioriteringer vi kan gjøre de nærmeste årene. Jeg er helt overbevist om at bedre og sterkere innovasjonsøkosystemer for samarbeid kan hjelpe oss med å skape og implementere mer bærekraftig innovasjon, sier Studer Andersson, som leder Sopra Steria Scale up. 

– Når vi snakker om muligheter og løsninger, er samarbeid selve nøkkelen. Vi må få alle delene til å fungere sammen, bygge partnerskap og økosystemer både i Norge og globalt, legger Javad Mushtaq, grunnlegger av MAK og WE& Capital, til. 

Erik Bjørstad-Tobias Studer Andersson-Javad Mushtaq

TROR PÅ GRØNN INNOVASJON. (f.v.) Erik Bjørstad i Ferd Impact Investing, Tobias Studer Andersson i Sopra Steria Scale up og Javad Mushtaq i MAK. Foto: Henning Prytz Poulsen / Pressenytt

Trenger mer langsiktig kapital

Flere av deltakerne på det maritime frokostmøtet peker på kapitaltilgang som en utfordring fremover. Fremdeles tenker mange investorer nokså smalt og kortsiktig. 

– En ting er klimateknologi, der investeringene renner inn. Slik er det ikke alltid for selskaper som skaper fysiske produkter. Langsiktige prosjekter taper ofte i kampen mot de som har kortere horisont. Vi trenger flere investorer med et langsiktig perspektiv, sier Ingrid Dynna. Hun er administrerende direktør og medgründer i Norwegian Mycelium, som skaper nye, sirkulære materialer og proteinkilder ved hjelp av soppmycelium. 

Fra land som USA vet vi at når mange oppstartsselskaper lykkes med å vokse seg store, får vi en smitteeffekt. Nye oppstartsselskaper får da nytte av gründere, medarbeidere og samarbeidspartnere som allerede har vært med på skalering og vekst. 

– Det er dette vi mangler nå. De rette folkene kan utrette magiske ting, men i Norge selger vi oppstartsbedriftene våre ut av landet før de får sjansen til å vokse seg store. Da får vi ikke erfaring og kompetanse i å utvikle globale selskaper her til lands, sier seriegründer Murshid M. Ali, som for tiden jobber med å bygge opp den norske oppstartsbedriften Skyfri. 

Han ser likevel en fremgang de siste årene. 

– For 7-8 år siden kikket ikke internasjonale investorer denne veien i det hele tatt. Du måtte til USA for å bli lagt merke til. Nå er det mye mer venturekapital tilgjengelig i Norge, så jeg håper ting er på riktig vei, sier Huddlestock- og Norsk Solar-gründeren. 

Grønn og skalerbar

Så hva skal til for å tiltrekke seg «grønne investorer» som er villige til å løfte en oppstartsbedrift opp på neste nivå? 

– Du må ha en klar, grønn gjennomslagskraft og profil i det du driver med, i tillegg til at det må ligge en tydelig potensiell finansiell avkastning der. Skalerbarhet er helt avgjørende, forteller Erik Bjørstad. 

Han leder Ferd Impact Investing, en del av Ferd som investerer i tidligfaseselskaper som både kan bidra positivt på FNs bærekraftsmål samt levere en solid, risikojustert avkastning. Fokuset ligger på selskaper og fond innen energiomstilling, bærekraftige byer og hav og akvakultur. 

– Vi ønsker å være kapitalen selskapene trenger over en lengre tidsperiode. Ferd kan følge selskaper mye lengre enn hva de fleste venturefond gjør, og det er helt bevisst. Jo større et selskap vi er inne i vokser seg, desto mer aktive blir vi som eier.  Fra vårt mandat bidrar vi der vi kan, for eksempel med nettverk og kapital. Vi jobber dessuten mye gjennom fondsforvaltere. Disse er ofte de beste til å være aktive eiere i tidligfaseselskaper, sier Bjørstad.

Kontaktperson

  • Sopra Steria Scale up, innovasjonsdirektør Tobias Studer Andersson, mobil 413 73 214
Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia