Sikkerhet er ikke lenger nok: Du må være forsvarbar

| minutter å lese

Trusselbildet i kjølvannet av Ukraina–krigen gjør at norske virksomheter må se på «forsvarbarheten» sin. Det handler ikke lenger kun om å være sikker, men å skape en virksomhet som kan operere under angrep.

– Når uhellet først er ute og en virksomhet står med sorte skjermer og data på avveie, da er det én ting som står i fokus: «Hvor raskt er vi tilbake i normal operasjon?» Svaret på dette er dessverre ofte vanskelig å gi fordi man ikke vet, sier direktør for cybersecurity og connectivity i Sopra Steria Skandinavia, Jørgen Rørvik, og fortsetter:

– Lenge har det vært viktig å være «sikker nok» og å kontinuerlig jobbe med sikkerhetstiltak etter beste evne. Det er fordi grunnleggende IT–sikkerhet er svært viktig. Fremover må vi i tillegg jobbe mye mer med hvor forsvarbare vi er. Altså: Hvor robust er virksomheten?

Umulig å holde tritt

Som et eksempel utga Lockheed Martin for noen år siden en veiledning om hvordan en virksomhet kan evne å levere kritiske tjenester, også under angrep. De har tenkt annerledes på sikkerhetsbegrepet. Det nytter ikke bare å sikre seg, for det er nemlig ikke mulig å bli helt sikker.

En av grunnene til dette er at trusselaktørene jobber stadig raskere, og virksomheter sliter stadig med å kvitte seg med gammelt utstyr og teknologi. Det er nesten umulig å holde tritt i arbeidet med sårbarheter, men sikkerhetsarbeidet gjør det dyrere for angriper, og de må jobbe mer intensivt for å lykkes.

– Det er derfor svært viktig at vi jobber med hvor forsvarbare vi er. Vår evne til å forsvare oss handler om vår evne til å levere sikker IT, avdekke angrep og håndtere dem, men også vår evne til å tilgjengeliggjøre tjenester for kunden eller sluttbruker all den tid vi er under angrep, sier Rørvik.

Kritiske tjenester må ha plan B

Forsvarbarhet handler om å ha en plan for hvordan du skal tilby dine tjenester dersom de er satt ut av spill. Dersom du har forsvarbarheten i orden, er det ikke backup og gjennomretting som tar deg gjennom angrepet. Det er evnen til å tilby den kritiske tjenesten kontrollert og raskt til tross for angrep, kanskje i annen teknologi.

– La oss si at din virksomhet er avhengig av en booking-plattform for å fungere. Da har du nok jobbet svært godt med å sørge for at disse er så sikre som mulig. Men lar tjenestene seg forsvare? Kan de tilgjengeliggjøres på annet vis dersom de brister? Kan systemene dine gjøres tilgjengelig i en annen teknologi dersom de skulle bli satt ut av spill? Kanskje automatisert og orkestrert? Og det virkelig viktige spørsmålet: Hvor lang tid tar det å tilgjengeliggjøre virksomhetskritiske tjenester? spør Rørvik, og fortsetter:  

– Ja, da snakker vi om robusthet og forsvarbarhet. Det er ikke nødvendig å arbeide med forsvarbarhet for alle systemer man har, men for det som er virksomhetskritisk er det særdeles lurt.

Denne forsvarbarheten blir stadig viktigere for norske virksomheter. Rørvik påpeker at i Sopra Steria ser de et stadig økende behov i markedet for å arbeide og rådgi rundt forsvarbarhet.

– Å jobbe med å være forsvarbar vil jeg påstå er en mye riktigere bruk av sikkerhetstid og penger enn utelukkende å se på hvor sikre man er. For det er ikke mange som bryr seg om hvor tilsynelatende sikker man er når alt står i brann, avslutter han.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia