Satser tungt på nasjonale skytjenester

| minutter å lese

Sopra Steria har blitt tildelt en høythengende partnerstatus fra VMware for evnen til å levere lukkede, nasjonale skyløsninger. Konsulentselskapet er med dette en av ytterst få som kan levere både kommersielle, private og nasjonale skyløsninger.

 For de fleste virksomheter er nettskyen en viktig digitaliseringskatalysator, men det betyr ikke at alt hører hjemme i åpne skyplattformer. Sju av ti virksomheter anser det som svært risikabelt å lagre sensitive opplysninger i en kommersiell sky. Likevel gjør halvparten nettopp det, ifølge en IDC-undersøkelse.

 – Mange aktører sitter på kritisk infrastruktur, deriblant Forsvaret, kommuner og etater, politi, helsevirksomheter og energiselskaper. Samtidig har også disse aktørene mange systemer som ikke er kritiske. Er man for tilbakeholden når det kommer til skytjenester, risikerer man å havne bakpå i digitaliseringen, sier Odd Inge Bjørdal, teknologi- og driftsdirektør i Sopra Steria.

 Nå har VMware tildelt Sopra Steria utnevnelsen VMware Sovereign Cloud Partner i Norge. Dette innebærer at Sopra Steria ansees som en spesielt pålitelig leverandør av de lukkede, nasjonale skyløsningene til VMware.

 – Nye skyforskrifter har skapt nye utfordringer og usikkerhet i Norge. VMwares Sovereign-skyprogram gjør det mulig for organisasjoner å kjøre sensitive, konfidensielle og regulerte data på en sikker, norsk nasjonal sky, sier Andy Stevens, Norgessjef i VMware.

 Han legger til at Sopra Steria er en viktig Cloud Partner for VMware i Norge, med en ny og moderne driftsplattform (Solid Cloud2) som er bygget på VMware-teknologi.

 – Det er flott å se vår Cloud Partner of the Year i 2021, Sopra Steria, oppnår Sovereign Cloud-status i Norge. VMware ser på Sovereign-kapasitet i Norge som en viktig driver for sikker skyinnovasjon. Dette er en svært viktig og prioritert partnerstatus som får mye oppmerksomhet i markedet – og vi vil gjerne takke hele Sopra Steria teamet for deres gode innsats og arbeid for dette, sier Stevens.  

Ønsker å regulere datasentre

Tidligere i 2022 publiserte Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) en rapport om norske datasentre og digital autonomi. Stadig flere og mer alvorlige cybertrusler gjør at direktoratet nå ønsker å få på plass norske reguleringer som gir bedre kontroll med sikkerhet og eierskap knyttet til datasentre. 

– Vi må gjøre Norge robust mot angrep og sabotasje, og mener derfor at datasentre bør underlegges offentlig regulering på samme måten som Ekom-bransjen og kraftbransjen. At ingen vet hva som foregår på innsiden av et datasenter, kan være en trussel mot Norge og er en lite ønskelig utvikling i et samfunnsperspektiv, uttalte avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM i forbindelse med lanseringen av rapporten. 

Rett skyløsning til rett behov

Gjennom sitt egenutviklede hybride skykonsept RightCloud, hjelper Sopra Steria norske virksomheter med å velge de skyløsningene som passer best til deres behov. 

– En god del data og tjenester kan legges ut i Microsoft Azure, Google Cloud Platform eller AWS, mens andre ting bør inn i private skyplattformer. For det som er aller mest kritisk, er det nødvendig med en lukket, nasjonal løsning som drives fra Norge, av norske spesialister. På den måten kan både offentlige virksomheter og andre viktige samfunnsaktører på en trygg og hensiktsmessig måte komme videre med sin egen digitaliseringsreise, sier Tor Neset, teknologisjef i Sopra Steria. 

Bildetekst: Til venstre, Ina Ullern, Business Development Manager of Service Providers and VMware Cloud Provider Program. Til høyre, Tor Neset, Teknologisjef i Sopra Steria (Foto: Sopra Steria)

 

Om VMware

VMware programvare styrker verdens komplekse digitale infrastruktur. Selskapets skytjenester og tilbud innen nettverk og sikkerhet og den digitale arbeidsplassen gir en dynamisk og effektiv grunnmur for kundene i hele verden, støttet av et omfattende økosystem av samarbeidspartnere. Hovedkontoret befinner seg i Palo Alto, California og VMware har forpliktet seg til å være en kraft for gode tiltak, fra den banebrytende innovasjonen til den globale påvirkningen. For mer info, vennligst besøk https://www.vmware.com/company.html

 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia