NordGen: Nordens fremtidige spiskammer sikres

| minutter å lese

NordGen jobber med å oppbevare genmateriale som skal sikre landbruket også i en fremtid med usikre klimaforhold. Men for å lykkes måtte NordGen blant annet løse utfordringer rundt deres IT-systemer.

I den svenske byen Alnarp utenfor Malmö ligger det nordiske genressurssenteret NordGen, som har fått i oppdrag av Nordisk Ministerråd å sikre en bæredyktig bruk av planter, husdyr og skoger. Deres fremste oppgave er å oppbevare genmateriale og utvikle kunnskaper som kan bidra til å sikre stort mangfold av genetiske ressurser innen næringsmidler og landbruk i Norden. Som en del av dette arbeidet forsker NordGen på hvordan plantene våre skal overleve de klimaendringene vi ser i Norden.

– Klimaendringene har allerede hatt massive konsekvenser for avlingene her i Norden, og det er blitt viktigere for oss å samle detaljert kunnskap om hvordan avlingene kan overleve og trives i de nye og barskere klimaforholdene vi vil se fremover. Forskningen vår skal i bunn og grunn sikre Nordens fremtidige spiskammer, sier direktør i NordGen, Lise Lykke Steffensen.

Uten data er vi ingenting verdt

Kort tid etter at hun ble ansatt, gjorde Lise Lykke Steffensen seg kjent med samtlige medarbeidere for å forstå hva som var deres største utfordringer. Alle som én sa at de hadde problemer med organisasjonens IT-systemer.

Alle data om de mange frøene i NordGens frysere ble registrert og analysert i et eldre dataforvaltningssystem som både var vanskelig å bruke for NordGens medarbeidere, og vanskelig å videreutvikle. I tillegg ble ikke interne og eksterne prosjekter støttet av en sammenhengende IT-plattform, og derfor fikk man ikke til et velfungerende samarbeid og en effektiv kunnskapsdeling. Til slutt var NordGens servere modne for utskifting, og det var fare for tap av data.

– Som forskningssenter er vi fullstendig avhengige av dataene våre. Vi må kunne samle inn, oppbevare og dele data, og vi har ikke råd til at dataene på noen måte går tapt eller er vanskelige å finne og dele, forteller Lise Lykke Steffensen.

For å løse disse utfordringene ba NordGen Sopra Steria hjelpe til med å avklare hvordan IT-systemet best mulig kunne understøtte forskningssenteret for fremtiden.

Et optimalt dataforvaltningssystem

Som et første og helt avgjørende skritt på veien gjennomførte Sopra Sterias danske konsulenter en grundig analyse av problemet. Dels for å kartlegge hva et nytt dataforvaltningssystem skulle gjøre nå og i fremtiden, og dels for å vurdere hvilket dataforvaltningssystem som best kunne oppfylle NordGens krav og behov.

− Jeg kan rett og slett ikke uttrykke hvor godt Sopra Sterias konsulenter har håndtert hele denne prosessen. De gjennomførte en svært grundig analyse av situasjonen vår på en flott og respektfull måte. De var svært åpne og spurte flere ganger om det var greit at de gjennomførte en workshop til med både medarbeiderne og ledelsen. Tid er penger, også for Sopra Steria, men det var tydelig at de rett og slett ville forsikre seg om at rådene de ga oss, var optimale. Vi satte svært stor pris på denne grundigheten og den respekten for andres faglighet som de utviste, sir Lise Lykke Steffensen.

Samarbeid er alfa og omega

NordGen jobber løpende med prosjekter som inkluderer både interne og eksterne prosjektteam. Når samtlige av NordGens medarbeidere blir hyret for fireårige kontrakter som maksimalt kan forlenges én gang, så betyr det at svært mange mennesker blir involvert i de mange prosjektene som må gjennomføres. Og nettopp derfor er samarbeid og effektiv kunnskapsdeling alfa og omega for et forskningssenter som NordGen.

De skiftende medarbeiderne har opp gjennom årene ført forskjellige systemer inn i organisasjonen, men uten at eldre systemer er blitt faset ut. NordGens systemlandskap var derfor blitt komplekst og usammenhengende, noe som betydde at deling av data og dokumenter var blitt en daglig utfordring. Man trengte sårt en ny, sammenhengende og felles plattform.

− Det var ikke lenger holdbart, og derfor fikk vi hjelp av Sopra Steria til å flytte desktopmiljøet fra Linux til Office 365. Det har gitt oss en plattform som gjør det mye lettere å samarbeide i prosjekter – både internt og eksternt, sier Lise Lykke Steffensen.

I dag har NordGen en Office 365-serviceavtale med Sopra Steria, som er klar til å rykke ut ved behov. I tilleggmigrerer nå NordGen fra sine lokale servere opp til skytjenestene til Microsoft Azure. NordGens dataforvaltningssystem, nettsteder og en rekke andre systemer ble driftet på fysiske servere som var plassert på NordGens lokasjon. Serverne var modne for utskifting, og en moderne skyløsning gjør at NordGen kan tenke mindre på operasjonell forvaltning og mer på tjenestene de faktisk utvikler.

 

Bildetekst: OPPBEVARER GENMATERIALE: (Fra venstre) Michael Andersen, Senior Business Development Manager i Sopra Steria, Lise Lykke Steffensen, direktør i NordGen og Rolf Kjøller, Head of Business Process Management, Sopra Steria.

 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia