Nå er Lånekassen i skyen

| minutter å lese

Lånekassen har nå flyttet alle sine IT-systemer over i en offentlig sky. Studielån i skyen vil gi flere muligheter til innovasjon, effektivisering og videreutvikling av tjenester.


Lånekassen og IT-direktør Heidi Brunborg er en av de første offentlige virksomhetene som flytter hele, og ikke bare deler av, kjerneløsningene ut i skyen. Foto: Hege Aas/Lånekassen

I himmelfartshelgen ble en viktig milepæl nådd i Lånekassen: Da gikk hele Lånekassen opp i skyen. Heretter driftes virksomheten som har ansvar for 1,1 million kunder og en utlånsportefølje på 200 milliarder kroner, fra Microsoft-skyplattformen Azure. Lånekassen er en av de første offentlige virksomhetene som flytter hele, og ikke bare deler av, kjerneløsningene ut i skyen. 

Vi har lenge hatt fokus på bruk av ny teknologi for å forvalte studiestøtteordningene på best mulig måte. Ved å være på skyplattform, vil vi få enda flere muligheter til innovasjon, effektivisering og videreutvikling av tjenester. Dette vil igjen være til det beste for både kundene og de ansatte, sier Heidi Brunborg, IT-direktør i Lånekassen. Overgang til sky vil legge til rette for innovasjon, økt grad av sikkerhet, effektivisering, fleksibilitet og skalerbarhet.


Et femårig løp

Det er fem år siden målsettingen om transformasjonen til sky kom på agendaen for første gang i Lånekassen. Siden da har flere og flere av tjenestene blitt flyttet til sky, en prosess som nå ble avsluttet med å ta hele kjernesystemet opp i skyplattformen Microsoft Azure. Kjernesystemet omfatter alle Lånekassens sentrale forretningsprosesser, som behandling av lånesøknader samt utbetaling og innbetaling av lån.

Alt fra Lånekassens interne samhandlingsplattform til saksbehandlingssystem og automatiserte kundeprosesser har plass i og skjer via skyplattformen.

– Nå har vi vært en ukes tid i skyen, og den største umiddelbare gleden er å se hvor transparent og god innsikt vi nå har tilgang til, fra minste detalj til et overordnet bilde. Utviklerne våre har mulighet til å skaffe seg en oversikt over detaljer og sammenhenger de tidligere ikke hadde innsikt i, og plattformen gir oss rapporter med automatiske råd om tilpasninger knyttet til både kostnader, sikkerhet og kapasitet, sier Brunborg. 

En spennende oppgave

Sopra Steria er Lånekassens nye samarbeidspartner på IT, og har bistått med å etablere og flytte kjernesystemene til den offentlige skyen Azure. Sopra Steria skal ha ansvaret for å drifte alle Lånekassens IT-løsninger i skyen. 

– Dette er en veldig spennende oppgave for oss. Lånekassen er en av de første offentlige virksomhetene, og den første virksomheten innen bank og finans, vi bistår i arbeidet med å flytte alle IT-systemer opp i skyen. Det har vært jobbet hardt frem til deadline, og vi er stolte over å ha bidratt til å realisere denne viktige milepælen. Nå som Lånekassen er i skyen, gleder vi oss til å bidra på deres innovasjonsreise som sikrer de beste tjenestene til Lånekassens kunder i tiden fremover, sier Marte Røijen-Hammer, direktør for forretningsutvikling, bank og forsikring i Sopra Steria.

 

Marte Røijen-Hammer Sopra Steria
Marte Røijen-Hammer, Sopra Steria

-----------------

3 kjappe om sky v/IT-direktør Heidi Brunborg

Hva er sky?

Begrepet sky brukes om flere måter å levere IT-tjenester på, gjerne delt inn i tre ulike abstraksjonsnivå; SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service). Når det er snakk om egenutviklede løsninger i sky, så menes det oftest Iaas og Paas på en av de store såkalte hyperscale skyplattformene fra leverandører som Microsoft, Google og Amazon. Lånekassens IT-løsninger er nyetablert i Microsoft Azure.

Hvorfor sky?

I de store hyperscale skyløsningene kan selv små virksomheter nyte godt av profesjonaliteten og utviklingstakten de globale IT-gigantene er i stand til å operere med som følge av sine enorme kompetansemiljøer. I Lånekassen har vi vært tydelig på at det å være i skyen skal gi oss økt evne til å innovere måten vi utfører vårt samfunnsoppdrag på, økt effektivitet i utviklingsprosessen, økt mulighet for å tilpasse løsningene til faktisk behov (skalere), og økt sikkerhet.

Er sky sikkert?

Ja, de som evner å bruke skyens innebygde muligheter, vil kunne få økt sikkerhet i skyen sammenliknet med et ordinært datasenter. Samtidig er det viktig å understreke at sikre IT-løsninger alltid avhenger av godt håndverk av de som utvikler og drifter løsningene. Det gjelder i sky som andre steder, men potensialet for god sikkerhet i skyen vil jeg si er veldig stor.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia