Kjell Rusti og Sopra Steria har signert “CEO Commitment”

| minutter å lese

Sopra Steria har som overordnet visjon å bidra til en bærekraftig utvikling.  Derfor har administrerende direktør, Kjell Rusti, signert CEO Commitment; et felles løfte for ledere og beslutningstakere fra bedrifter og organisasjoner, som tror på verdien av mangfold og inkludering.  


Hvorfor er CEO Commitment viktig for deg som leder? 

Det er to hovedgrunner til at CEO Commitment er viktig for meg som leder. For det første, fordi fokus på mangfold, likeverd og inkludering er en forutsetning for å lykkes med å skape en positiv og tillitsbasert organisasjonskultur.      

For det andre, bidrar det til å rigge oss som organisasjon, for fremtiden. Som et ledende konsulentselskap innen teknologi og digitalisering, har vi et særlig ansvar i å sikre mangfoldige perspektiver i våre løsninger og å være en pådriver for en bærekraftig utvikling.     

I tillegg, så ønsker jeg, som en del av CEO Commitment og nettverket jeg nå får tilgang til, å dele våre erfaringer, og ikke minst at også vi i Sopra Steria lærer av andre i vårt arbeid for mangfold, likeverd og inkludering.

 

Kjell Rusti CEO commitment_440x325

Hvorfor er CEO Commitment viktig for Sopra Steria? 

Mangfold, likeverd og inkludering er allerede en strategisk prioritet for oss.      

Vår policy for mangfold (definert som sammensetningen av forskjeller), er en del av de øvrige policyene som inngår i selskapets ledelsessystem, og følger det overordnede ledelsessystemets prosesser for oppfølging og kontinuerlig forbedring.     

Vi er aktiv støttepartner til PRIDE og har en intern LHBT+ gruppe som bidrar til møteplasser, arenaer, synliggjøring og integrering av mangfolds- og inkluderingsperspektivet i hele virksomhetens verdikjede.    

Sammen med MAK jobber vi med å sikre systemisk integrering av mangfold og kulturelt og etnisk mangfold generelt. Vårt partnerskap med Equality Check bidrar til transparens og oppfølging av målsettinger innen dette området.    

Vi har fokus på å utvikle flere kvinnelige ledere og fagspesialister i en mannsdominert teknologibransje, og har som målsetting å øke kjønnsbalansen i vår egen organisasjon. Vi stimulerer til nettverk mellom kvinner internt og eksternt for å øke kjønnsmangfoldet i teknologibransjen.     

Våre medarbeidere er vår fremste ressurs. Vi er allerede godt på vei, og mangfoldsledelse er et av punktene vi har særlig fokus på i forbindelse med Great Place to Work-arbeidet, som bidrar til å skape en best mulig arbeidsplass for alle våre medarbeidere. Vi ønsker også å bidra til at våre kunder utvikler arbeidsplasser der alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.    

Forskjellighet i Sopra Steria verdsettes, og kompetansen som forskjelligheten fører med anvendes til beste for våre medarbeidere, kunder, og i samfunnet.   
Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia