FNs bærekraftsmål: Teknologi og innovasjon er nøkkelen

| minutter å lese

Verdens miljødag, 5. juni 2020: Sopra Steria signerer klimaopprop og får toppkarakter i internasjonal klimarangering. 

– Skal vi sammen nå FNs bærekraftsmål, er ny teknologi og innovasjon helt nødvendig. Fremtidsrettede løsninger kan både gi en bærekraftig verdiskapning og økt konkurransekraft, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia. 

Verdens miljødag har blitt markert den 5. juni hvert år etter den ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm 1972. Formålet er å øke bevisstheten om miljøspørsmål.

Har signert klimaopprop

– I dagens situasjon handler det først og fremst om å bygge økonomien etter koronakrisen, på en måte som bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi har derfor skrevet under på et internasjonalt klimaopprop sammen med 155 selskaper i 33 land, sier Rusti.

Klimaoppropet «Uniting Business and Governments to Recover Better», er et initiativ fra de internasjonale organisasjonene Science Based Targets initiative (SBTi) og United Nations Global Compact står bak. Rusti mener samarbeid med myndighetene er viktig for å oppnå bærekraftig gjenreising av økonomien: 

– Økonomien må gjenreises etter koronakrisen på en måte som bidrar til å løse de globale klimautfordringene. Den jobben må næringsliv og myndigheter gjøre sammen, sier Rusti.

Kjell Rusti Sopra Steria
Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.


Til topps på klimaranking

I år har organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP) gitt klimakarakter til 8400 bedrifter og 920 byer over hele verden. Knappe to prosent av disse fikk toppkarakteren A, og nok en gang er Sopra Steria blant de øverste på listen.

– Det å komme med på A-listen til CDP for tredje gang på rad, viser at vi er på rett vei. Men vi er ikke i mål. Vi skal bli 100 prosent karbonnøytrale, sier Rusti, som også ønsker å bidra med bærekraftige løsninger:

– At vi er et stort internasjonalt teknologiselskap, og Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, gir store muligheter og et stort ansvar. Vi ønsker å ligge i front med å utvikle bærekraftige løsninger for morgendagens verden. sier Rusti.

Rusti mener at det viktigste klimabidraget til Sopra Steria er å hjelpe kundene gjennom sine digitaliseringsinitiativ. 

– De digitale løsningene vi bistår våre kunder med, bidrar til å redusere samfunnets totale klimaavtrykk gjennom redusert strømforbruk, digital samhandling og lavere forbruk, sier han.

Fremover mener Kjell Rusti at bærekraft må bli en del av alle virksomheters forretningsstrategi.

Bærekraftstrategi og forretningsstrategi må integreres

– Bærekraft ligger som et premiss i all virksomhet i tiden fremover. For oss i IT-industrien gir det oss en mulighet til å bidra der det smerter mest, nemlig i klimaspørsmålet, sier Rusti, og avslutter:

– Vi ønsker å inspirere virksomheter til å integrere bærekraft inn i sin forretningsvirksomhet.
Search

Bilder

Kjell Rusti Sopra Steria_1200x630

Last ned bilde

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia