Digitalisering: DNB og Equinor setter mennesket i sentrum

| minutter å lese

Den ene er Norges største bank. Den andre er landets største bedrift og jobber med selve grunnlaget for nasjonens oljeinntekter. Felles for begge er at digitalisering går som en rød tråd gjennom forretningen.

– Vi står på terskelen til den fjerde industrielle revolusjon. Kunstig intelligens, automatisering og digitale tvillinger er blitt en del av virkeligheten. Digitalisering gir mer effektiv samhandling, og når data blir tilgjengelig, blir det lettere å samarbeide tverrfaglig og på tvers av virksomheten, sier Torbjørn Folgerø, digitaliseringsleder i Equinor.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for DNB Personmarked, sier seg enig:

– Digitalisering gjennomsyrer alt vi i gjør DNB, fra å gjennomføre interne effektiviseringsprosesser til å lage innovative tjenester som kundene våre vil ha. I bunn og grunn handler det om konkurransekraft.

Begge holdt foredrag om digitalisering under Sopra Steria-konferansen Power of Sharing – The Human Factor, på Den Norske Opera og Ballett i forrige uke.

Driverne

– Det er kundens behov som driver digitaliseringen vår. Kunden forventer raskere tjenester, og ved hjelp av automatisering kan vi levere dette. En tilleggsgevinst er at kvaliteten også øker, fordi vi reduserer sjansen for menneskelig svikt. Menneskene våre skal støtte maskinene, og motsatt. Slik blir resultatet best mulig, sier Blekeli Spiten.

Folgerø forteller om tre viktige tema som må på plass for å lykkes med digitalisering i Equinor: Datatilgjengelighet på tvers av organisasjonen, kompetansebygging internt og samarbeid med resten av det digitale økosystemet.

– Digitaliseringen eies av forretningsområdene våre, og IT-medarbeiderne sitter ute i virksomheten og arbeider sammen med domeneeksperter og linjeansvarlige. Alt er forankret i toppen, samtidig som vi jobber med å skape bredt engasjement for digitalisering i hele virksomheten, sier han.

Utfordringer

Folgerø peker på effektivisering og konkurransekraft som de fremste utfordringene Equinor står overfor.

– Vi har vært igjennom en tøff tid som selskap etter oljeprisfallet for noen år siden. Nå er aktivitetsnivået igjen høyt. Da er det viktig å ikke falle tilbake til gamle måter å arbeide på, og heller utvikle nye verktøy for å jobbe smartere og bedre. Høy oljepris gjør oss mer lønnsomme, men ikke mer konkurransedyktige, understreker han.

DNB merker skjerpet konkurranse i bank- og finanssektoren, ikke minst fra rene digitale aktører. Ifølge Blekeli Spiten er det helt avgjørende å oppfylle kundenes forventninger.

– Før i tiden hadde kunden jevn kontakt med banken sin. I dag ønsker de fleste å gjøre det meste selv, på et tidspunkt de selv ønsker. Det må vi legge til rette for. Unntaket er ved store livshendelser, som kjøp av første bolig, samboerskap, familieforøkelse, skilsmisse eller dødsfall. Da vil kunden gjerne ha et menneske – en ekspert – som de kan snakke med for å få kvalitetssikret avgjørelsene sine, sier bankdirektøren.

Ansatte i sentrum

Torbjørn Folgerø gleder seg over at Equinor gjør det sterkt i de årlige Universum-kåringene, der fremtidige arbeidstakere utpeker landets mest attraktive arbeidsgivere. Ikke minst styrker selskapet sin anseelse blant IT-studenter, noe digitaliseringslederen setter i sammenheng med Equinors satsing på teknologi og læring.

– Talentfulle fagpersoner ønsker å jobbe i selskaper som lykkes i å anvende teknologi. Når noen av de aller beste på sine felt begynner å jobbe i Equinor, hjelper de oss med å ta nye teknologiske steg, sier han.

Ifølge Ingjerd Blekeli Spiten er kompetanse én av kjernestrategiene i DNB. Da blir endringsdyktige ansatte et konkurransefortrinn.

– Noen jobber forsvinner i banksektoren, mens andre kommer til. Vi tror på livslang læring. Gjennom kompetanseutvikling blir våre ansatte i stand til å håndtere de nye jobbene og oppgavene i selskapet, sier hun.

Intern læring

DNB jobber derfor målrettet med å øke kompetansen internt i selskapet. Da banken manglet fagfolk som kunne trekke kunnskap og innsikt ut av ulike typer data, såkalte data scientists, inngikk de et samarbeid med et amerikansk akademi.

– Svært motiverte medarbeidere kan få tilbud om et firemåneders langt opplæringsprogram, med full lønn og fritak for ordinære arbeidsoppgaver. Det første kullet med 14 medarbeidere er nå uteksaminert og jobber allerede i nyopprettede roller som data scientists i DNB, sier Blekeli Spiten.

Ifølge Folgerø jobber Equinor med å oppskalere den interne kunnskapen i selskapet. Ett av virkemidlene er et internt, digitalt akademi der det til nå har blitt gjennomført 20 000 digitale læringskurs.

– Mennesker vil stå i sentrum også i en digital fremtid, fordi det er de som skal anvende teknologien. Vi satser derfor på å øke kompetansen internt, og våre ansatte tar kurs i alt fra grunnleggende koding og maskinlæring til dronehåndtering og bruk av virtuell virkelighet, sier han.

Fremtiden

Ifølge Folgerø planlegger Equinor å redusere investeringskostnadene med 30 prosent og halvere driftskostnadene for fremtidige feltutbygginger sammenlignet med tradisjonell konseptutvikling. Da er det digitalisering som gjelder.

– I fremtiden vil vi se enda mer datastyrt og fjernstyrt produksjon. Dette vil gi reduserte kostnader, bedre sikkerhet og lavere karbonavtrykk, sier han.

Blekeli Spiten er overbevist om at banken i fremtiden kommer til å spille en mer sentral rolle i folks liv.

– Jeg tror kundene kommer til å la banken være mye mer proaktiv når det gjelder privatøkonomien. Banken vil i enda større grad bli din virtuelle assistent som ordner alt det økonomiske for deg uten at du trenger å tenke på det, sier Blekeli Spiten.

 

Bildetekst: Fremoverlente: Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for DNB Personmarked, og Torbjørn Folgerø, direktør for digitalisering i Equinor.

Search

ledelse-og-strategi

Lignende innhold

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 55 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,1 milliarder i 2022. I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø.

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia