Hender og tastatur med grafikk av hengelås

Trusselrapport fra Sopra Steria

«Alle» kan sette i gang et cyber-angrep

Hvilket trusselbilde står norske virksomheter overfor? Og hva må hver og en av oss gjøre for å være så forberedt som mulig – enten det er i styrerommet eller på privaten? Sopra Sterias trusselrapport for 2024 gir et innblikk i nettopp dette.

Trusselaktørenes nye teknikker

Rapporten er basert på hendelser og observasjoner på tvers av Sopra Sterias kunder det siste året. Dette er selskaper hvor Sopra Steria bistår med sikkerhetstjenester og – overvåkning, både i privat og offentlig sektor. Det er samlet inn erfaringer i over ett år, som er med på å vise hvordan nye trender i trusselbildet har oppstått, og hvordan trusselaktørene stadig endrer teknikker for å lykkes. 

Terskelen for å gjøre angrep er senket 

- Forskjellen fra tidligere år, er at trussellandskapet har blitt mer avansert og profesjonalisert. Nå kan sånne som deg og meg ved hjelp av kunstig intelligens sette i gang ransomware-angrep mot store virksomheter. Terskelen for å gjøre avanserte angrep er senket betraktelig. Det er den virkeligheten både virksomheter og enkeltpersoner må forholde seg til nå, sier Jørgen Rørvik, direktør for cybersecurity i  Sopra Steria Skandinavia. 

Les rapporten og hva norske virksomheter kan gjøre for å være forberedt.

Last ned rapporten

Ny rapport: «Alle» kan sette i gang et cyberangrep
Les mer

Vil du vite mer?

Jørgen Rørvik
Jørgen Rørvik
Direktør for cybersikkerhet