SINTEF: Riktig bruk av skytjenester med RightCloud

Forskningsinstituttet SINTEF har flyttet driften av infrastruktur, forretningsapplikasjoner og sluttbrukertjenester til Sopra Steria.

Bakgrunn

SINTEF er et av de største uavhengige forskningsinstituttene i Europa, og har over 2000 ansatte fordelt på lokasjoner i Norge og internasjonalt, med hovedkontor i Trondheim. Sopra Steria kombinerer lokal tilstedeværelse i både Trondheim og Oslo, og har en bredde- og spisskompetanse som var avgjørende da SINTEF skulle velge ny IT-partner.


Hva bidrar Sopra Steria med?

Bruken av standardiserte tjenester er en av årsakene til at SINTEF valgte Sopra Steria som IT-partner i den digitale transformasjonsprosessen de er i gang med.

Vi vil hjelpe dem med å ta i bruk ny teknologi samt gjenbruke og standardisere der det er mulig. Sopra Steria skal bidra med samhandling og etablering av gode selvhjelpstjenester for de ansatte på alle SINTEFs lokasjoner.

Sopra Steria vil blant annet fungere som rådgiver på skyløsninger. Dette vil skje gjennom konsulentselskapets leverandøruavhengige RightCloud-konsept. Riktig bruk av skytjenester er et viktig element i avtalen, slik at SINTEF skal få det beste fra begge verdener, altså både fra sky og bakke.


Hvilken verdi skaper dette?

Jo mindre tid SINTEF bruker på administrasjon og forvaltning av IT-plattformen, desto flere krefter blir til overs for å jobbe med digitalisering og effektivisering av virksomheten. Slik kan SINTEF øke både innovasjonstakt og konkurransekraft.

SINTEF og Sopra Steria er begge kunnskaps- og kompetanserettede virksomheter som jobber med å skape et bedre samfunn ved hjelp av teknologi.

Vil du vite mer?
Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia
Les om lignende prosjekter
Les lignende blogger
Les lignende nyheter

Kontakt oss

Vil du høre mer om lignende prosjekter?

Kryss av i boksen for å bekrefte*

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle