Illustrasjonsbilde med dører i landskap

Dette kan vi

Vi har forretningsforståelsen

Vi bistår kundene våre innen en rekke bransjer og fagområder, og hjelper med å finne frem til utfordringene som er verdt å løse. Vi søker etter de beste løsningene og hjelper med å implementere dem. Målet vårt er at vi gjennom innovasjon skal løse riktig problem – til nytte for virksomheten og brukerne.

Virksomheten din må trolig håndtere transformasjon i usikkerhet, og Sopra Steria har et rammeverk for innovasjon som er kompetansen, metodene, verktøyene og strukturen du trenger for å lykkes med innovasjonsinitiativene. Vi baserer arbeidet vårt på eksperimentelle og anerkjente metoder som Lean Startup og Design Thinking. Det gjør vi for å sikre gode resultater for kundene våre.

Vi brenner for den gode brukeropplevelsen, men dette dekker ikke alt du trenger for å lykkes. Derfor kombinerer vi brukeropplevelse med moderne teknologi og solid forretningsforståelse. Vi sikter oss inn på løsninger som er attraktive, bærekraftige og mulig å gjennomføre – raskt levert og med dokumentert verdi.

Fagområdene våre

Sopra Steria leverer vi et bredt spekter av tjenester innen en rekke fagområder. Gjør utfordringene dine om til muligheter, gjerne sammen med oss og ekspertene våre som er oppdatert på teknologitrendene.


Utvikling og integrasjon Design Ledelse og strategi Sikkerhet Skytjenester og digitale plattformer Test og kvalitet

 

Bransjene vi jobber i

Kundene våre kommer fra mange ulike bransjer. Ofte er det slik at en god løsning for én kunde, kan inspirere til å løse en utfordring hos en annen kunde, uavhengig av bransje.


Bank og forsikring Energi og industri Forsvar og nasjonal sikkerhet Handel og service Helse Medier Offentlig Telekom Transport

Noen av prosjektene 

Bane NOR: Digitaliserer 4400 jernbaneansatte

jan 13, 2020, 16:41
Title : Bane NOR: Digitaliserer 4400 jernbaneansatte
Button label :

Bane NOR gikk over til skybaserte Office 365 i samarbeid med Sopra Steria og Microsoft. Gevinsten er millioninnsparinger og en organisasjon som samhandler bedre.  

Om prosjektet

I løpet av en tiårsperiode skal Bane NOR investere mer enn 20 milliarder i digitalisering og automatisering av jernbanen. Derfor er det viktig at selskapet tar sin egen medisin. 

– Et ledd i digitaliseringen av jernbanen er at vi digitaliserer oss selv. På den måten styrker vi samhandlingen og blir i bedre stand til å håndtere et stadig mer komplekst transportbilde med flere togoperatører, sier IKT-driftssjef i Bane NOR Bjarne Østby.  

Hva bidro vi med? 

Bane NOR har gjennomført en helhetlig Office 365-anskaffelse der de selv eier lisensene. Det gir blant annet mulighet til å innføre dynamisk sikring med flere innloggingsnivåer. 

– Bane NOR har vært proaktive og har tenkt nøye gjennom hvilke samhandlingsbehov de vil ha i fremtiden. Med Office 365 får organisasjonen et moderne og fleksibelt verktøy som allerede har en solid posisjon i offentlig sektor, sier Kjetil Taraldlien i Sopra Steria. 

Østby regner med at Bane NOR vil spare inn 3-4 millioner kroner årlig i driftskostnader i kjølvannet av overgangen til Office 365. Han er fornøyd med måten Sopra Steria har gjennomført prosjektet på, og sier at de gjennom Sopra Steria har fått tilgang på kompetente og verdifulle ressurser inkludert dyktig prosjektledelse og god prosjektmetodikk som ble tilpasset prosjektmalen til Bane NOR.  

Hvilken verdi skapte dette? 

For Bane NOR handler dette først og fremst om effektivisering i arbeidshverdagen. Nå får de tilgang til e-post, filer og applikasjoner uansett hvor de befinner seg eller hvilken enhet de bruker. I tillegg åpnes døren for samhandling på tvers av organisasjonen.  

Sammen med Microsoft har Sopra Steria sørget for utrulling av Office 365 i hele Bane NORs organisasjon, som består av 4400 ansatte. Samtidig har det statlige foretaket migrert til Windows 10. 

– Svært mange av våre medarbeidere tar tog, både til og fra arbeid og i forbindelse med jobbreiser. Nå får de en helt annen mulighet til å koble seg på mens de er på farten. Stadig flere forventer at arbeidsgiver tilrettelegger for denne måten å jobbe på, sier Østby.  

Fakta: 

  • Bane NOR er et statlig foretak underlagt Samferdselsdepartementet med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen
  • Formålet er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling
  • 4 400 ansatte
  • Hovedkontor i Oslo

 

Hva er en moderne arbeidsplass?

Som Marianne Bjerk Larsen i Sopra Steria sier i videoen, vi har også hjulpet SR-Bank, ConocoPhillips og Norsk Hydro med samhandlingsløsninger med Office365, i tillegg til prosjektet sammen med Bane NOR. 

Tags :
BaneNOR Digitaliserer 4000 jernbaneansatte Kvinne holder kurs for andre
Koronakrisen: Hva kan vi hjelpe med?
Atlanterhavsveien

Koronakrisen har snudd hverdagen på hodet for oss alle, og det er tiden for å hjelpe hverandre med fagkompetanse, profesjonalitet og medmenneskelighet.

Vi tar med oss kunnskap fra et bredt spekter av fagområder og mange års erfaring, og kan hjelpe dere, kundene våre, med blant annet digital samhandling, risikostyring, og sikkerhet samt kostnadsredusering og lønnsomhetsforbedring for å komme gjennom den verste krisen. 

Se hva vi kan hjelpe med

Sopra Steria Scale up
Who we work with
 

Sopra Steria Scale up kobler oppstartsbedrifter med store kunder
Hvordan får vi utnyttet den innovative kraften som ligger i alle oppstartsbedriftene i landet vårt - og i Europa? Sopra Steria Scale up knytter lovende oppstartsbedrifter til kundene våre, slik at vi får kontakt med de mest engasjerte og smarteste miljøene for å løse utfordringene til nettopp virksomheten din. Vi sørger for at ny teknologi faller i de rette hendene - raskere.