Illustrasjonsbilde med dører i landskap

Dette kan vi

Vi har forretningsforståelsen

Vi bistår kundene våre innen en rekke bransjer og fagområder, og hjelper med å finne frem til utfordringene som er verdt å løse. Vi søker etter de beste løsningene og hjelper med å implementere dem. Målet vårt er at vi gjennom innovasjon skal løse riktig problem – til nytte for virksomheten og brukerne.

Virksomheten din må trolig håndtere transformasjon i usikkerhet, og Sopra Steria har et rammeverk for innovasjon som er kompetansen, metodene, verktøyene og strukturen du trenger for å lykkes med innovasjonsinitiativene. Vi baserer arbeidet vårt på eksperimentelle og anerkjente metoder som Lean Startup og Design Thinking. Det gjør vi for å sikre gode resultater for kundene våre.

Vi brenner for den gode brukeropplevelsen, men dette dekker ikke alt du trenger for å lykkes. Derfor kombinerer vi brukeropplevelse med moderne teknologi og solid forretningsforståelse. Vi sikter oss inn på løsninger som er attraktive, bærekraftige og mulig å gjennomføre – raskt levert og med dokumentert verdi.

Fagområdene våre

Sopra Steria leverer vi et bredt spekter av tjenester innen en rekke fagområder. Gjør utfordringene dine om til muligheter, gjerne sammen med oss og ekspertene våre som er oppdatert på teknologitrendene.


Utvikling og integrasjon Design Ledelse og strategi Sikkerhet Skytjenester og digitale plattformer Test og kvalitet

 

Bransjene vi jobber i

Kundene våre kommer fra mange ulike bransjer. Ofte er det slik at en god løsning for én kunde, kan inspirere til å løse en utfordring hos en annen kunde, uavhengig av bransje.


Bank og forsikring Energi og industri Forsvar og nasjonal sikkerhet Handel og service Helse Medier Offentlig Telekom Transport

Noen av prosjektene 

AVINOR: Tar digital kontroll over 50 millioner norske flyreiser

jan 7, 2020, 19:09
Title : AVINOR: Tar digital kontroll over 50 millioner norske flyreiser
Button label :

Flytårnapplikasjonen gir Avinor standardiserte prosesser, og bedre oppgave- og informasjonsflyt. Men hovedresultatet er økt sikkerhet på norske flyplasser.

Om prosjektet

Flygelederne som jobber i flytårnene på norske flyplasser har et stort sikkerhetsansvar. De skal koordinere alle innkommende fly og alle fly som tar av. I tillegg skjer det mye på bakkeplan som må koordineres, for eksempel snømåking, tankbiler som skal fylle drivstoff, reparasjoner av fly. For alle rutiner må utallige instrukser og prosedyrer følges til punkt og prikke. 

Flygelederne måtte hente informasjon fra tykke permer med dokumenter. Det var ikke lett å holde kontroll på hvilke dokumenter som ble skrevet ut hvor og i hvilken versjon, slik at dokumentpermen alltid hadde den oppdaterte versjonen når noe ble endret i kildedokumentene.  

Hva bidro vi med? 

I januar 2017 begynte en gruppe designere og utviklere fra Sopra Steria å jobbe sammen med flygeledere for å lage en flytårnapplikasjon. Etter fire hektiske måneder med behovskartlegging, programmering, synkronisering og testing ved tårntjenestene på Vigra, Kvernberget og Oslo, var den første versjonen av appen klar for utrulling.  

Design og brukermedvirkning er et nøkkelord her. Det store innovasjonspotensialet ligger i å først forstå brukerne, og deretter la teknologien svare på behovene.  

Hvilken verdi skapte dette?

I dag har alle norske flygeledere en egen iPad med tilgang til flytårnappen, der all informasjon ligger tilgjengelig. Alt papir er fjernet og de administrative oppgavene er digitalisert.  

Et mangfold av kilder er redusert til bare én, og dette spiller direkte inn på arbeidskulturen. Før lagde folk sine egne systemer for å finne fram. Nå er en rekke prosesser standardisert, og oppgave- og informasjonsflyten mellom tårn og administrasjon har blitt veldig mye bedre. 

Appen har gitt en effektiviseringsgevinst på mange millioner kroner i form av redusert administrasjonstid bare de to første årene. Antall arbeidsstasjoner har gått ned, og det betyr mindre penger til maskinvare, lisenser, drift og vedlikehold. Enda viktigere er det at flygelederne nå alltid sitter med oppdatert informasjon, at det går raskere å plukke opp avvik i dokumentasjonen og at det er blitt enklere å følge prosedyrene fra a til å. Dette bidrar også til bedre flysikkerhet.

Fakta  

  • Hvert år sørger om lag 350 flygeledere for at det kan gjennomføres 50 millioner flyreiser ved 44 statlige flyplasser over hele Norge.  


Tags :
Gutt ser på fly på flyplass Gutt ser på fly på en flyplass
Koronakrisen: Hva kan vi hjelpe med?
Atlanterhavsveien

Koronakrisen har snudd hverdagen på hodet for oss alle, og det er tiden for å hjelpe hverandre med fagkompetanse, profesjonalitet og medmenneskelighet.

Vi tar med oss kunnskap fra et bredt spekter av fagområder og mange års erfaring, og kan hjelpe dere, kundene våre, med blant annet digital samhandling, risikostyring, og sikkerhet samt kostnadsredusering og lønnsomhetsforbedring for å komme gjennom den verste krisen. 

Se hva vi kan hjelpe med

Sopra Steria Scale up
Who we work with
 

Sopra Steria Scale up kobler oppstartsbedrifter med store kunder
Hvordan får vi utnyttet den innovative kraften som ligger i alle oppstartsbedriftene i landet vårt - og i Europa? Sopra Steria Scale up knytter lovende oppstartsbedrifter til kundene våre, slik at vi får kontakt med de mest engasjerte og smarteste miljøene for å løse utfordringene til nettopp virksomheten din. Vi sørger for at ny teknologi faller i de rette hendene - raskere.