Utnytt styrken i mangfold

av Hilde Solberg Holm - Consulting director
| minutter å lese

Økt mangfold har mange positive effekter, blant annet forretningsmessige fortrinn. Det betyr ikke at virksomheter med et stort mangfold automatisk oppnår en slik gevinst. Skal virksomhetene kunne utnytte styrken i mangfoldet sitt, må de aktivt bruke styrken det representerer.

Mangfold er når mennesker tenker, handler og ser annerledes ut, men jobber sammen. Ettersom ulike mennesker ofte har ulike perspektiver, kan det være en stor fordel å sette sammen mangfoldige team når komplekse oppgaver skal løses, slik at utfordringer belyses fra ulike perspektiver. Slik får virksomheter i større grad utnyttet styrken i mangfoldet når oppgaver skal løses.

Dessverre er mange virksomheter som i dag sliter med å utnytte styrken i mangfoldet sitt. Her er syv tips til hva dere bør slutte å gjøre for å bedre høste gevinstene av virksomhetenes mangfold:


  1. Ikke legg mangfoldsstrategien i en skuff! Arbeid innen mangfold kan ikke avsluttes eller settes på vent. Det er en prosess som hele tiden krever innsikt, arbeid og avgjørelser. Det er viktig for virksomheter å få innsikt og identifisere problemene sine.

  2. Ikke overlat mangfoldsarbeidet kun til HR-avdelingen. Hele selskapet bør være kjent med mangfoldsstrategien, og jobbe for å oppfylle den. Spesielt har ledere et ansvar for praktisere god mangfoldskompetanse ved å lytte, aktivt få frem ulike perspektiver, holde egne meninger litt tilbake i diskusjoner og oppfordre til uenighet.
  3. Ikke tro at Mangfoldarbeidet går ut på kun kjønn og etnisitet. Andre faktorer som utdannelse, personlighet, erfaring, alder, verdier og oppvekst spiller også en viktig rolle og må tas til betraktning.
  4. Ikke tro at det skaper forretningsverdi å bare ansette mange mennesker med ulik bakgrunn. Legg også til rette for at alle blir sett og hørt.
  5. Ikke sett folk i båser, men bygg bro over mangfoldet, eksempelvis gjennom mentorship-programmer og mangfoldige team. Slik kan ulike mennesker lære av hverandre.
  6. Ikke diskriminer eller ta valg basert på antagelser. Tilby like karriere- og utviklingsmuligheter for alle, uavhengig av hvem de er.
  7. Ikke omgås kun med de som er lik deg selv. Ta gjerne en kaffe med noen du ikke til vanlig ville spurt, og be om innspill fra noen du ikke til vanlig ville bedt om innspill fra.


Search

Se alle blogginnleggene våre