2 verktøy for å fremskynde adopsjon av AI

| minutter å lese

Organisasjoner som skal ta neste trinn i sin digitale transformasjonsreise, investerer gjerne i AI-prosjekter med et ønske om å oppnå konkurransefortrinn i markedet. En av grunnene til at man ikke alltid lykkes, er gapet mellom fagekspertene og IT-ressursene som implementerer prosjektene. Dette gapet må derfor tettes.  

AI-builder

 

Gapet oppstår mellom de fagekspertene som definerer forretningsbehovene og designer forretningsprosessene rundt AI-elementer, og IT-ressurser, samt eksterne IT-leverandører som iverksetter prosjektene. For å forstå hvorfor dette gapet eksisterer, så må vi se på de to omfattende kategoriene av AI som skiller seg ut i det nåværende markedet for å bygge intelligente forretningsprosesser: 

  • AI trent på historiske data for beslutningstaking (maskinlæring)
  • Samtale-AI (Chatbots) 

AI er gjerne ikke inkludert i organisasjoners overordnede digitale strategi. En av årsakene er at AI-prosjekter kan være dyre, ettersom AI-løsninger har stilt krav til en dedikert avdeling for datavitenskap og AI-ressurser. Kostnaden for å etablere en slik intern avdeling for datavitenskap er høye. I tillegg er AI-verktøy rettet mot utviklere, og er derfor vanskelige for noen uten bakgrunn innenfor programutvikling å sette seg inn i. 

Microsoft er oppmerksomme på at dette gjør adapsjon av AI vanskelig for flere organisasjoner.  De er opptatt av å lukke gapet mellom fagekspertene, og dem som lager løsningene. De fleste Office 365-brukere må enten ha hørt om, eller fått erfaring med konseptet; «citizen developers». Konseptet kom etter at Microsoft introduserte Power Platform for noen år siden, noe som gjorde det mulig for forretningsbrukere å enkelt lage apper som imøtekommer forskjellige organisatoriske behov, uten å kreve dedikert programvareutvikling. Dette var et enormt sprang da virksomhetsbrukere på Office 365 plutselig fikk muligheten til å lage apper, og koble seg til organisasjonens data, uten å vente i flere måneder på godkjenning av et IT-prosjekt. Nå utvider Microsoft konseptet med «Citizen Developers» til å også inkludere «Citizen Data Scientists», ved å introdusere «low-code» AI-løsninger på Power Platform. 

Vi ser nærmere på to av disse:  

AI Builder: Dette produktet inkluderer en rekke forhånds-modellerte maskinlæringsmodeller i et veiviserbasert verktøy som brukere selv kan trene med tekstbaserte eller grafiske forretningsdata, uten behov for kode («no-code»). Microsoft identifiserte noen vanlige scenarier for å utvikle maskinlæringsmodeller som brukes til å ta forretningsbeslutninger i ulike bransjer og sektorer, og pakket dem inn i dette veiviserbaserte verktøyet. På denne måten kan forretningsbrukerne utnytte maskinlæringsmodeller på forretningsdata, uten behov for å starte et eget AI-prosjekt med IT-avdelingen. Dette er avgjørende, ikke bare for forretningsbrukere, men også for ikke-tekniske IT-relaterte stillinger, eksempelvis prosjektledere og forretningsanalytikere. Disse vil kunne få et inntrykk av hvordan maskinlæringsmodeller kan benyttes i beslutningsprosesser, uten å måtte tenke på de tekniske detaljene som utgjør modellene. 

 

AI-builder

Microsoft Power Virtual Agents: Med dette produktet har Microsoft som mål å styrke kundeservicespesialister og fageksperter til enkelt å bygge og oppdatere en chatbot som dekker de vanligste scenariene av chat-samtaler for kundeservice på tvers av bransjer. Dette er også en kodefri ut-av-boksen-løsning for  chat-bots som kan benyttes til å bygge logikk for tilpassede chat-bots for kundeservice. Det er basert på en enkel design med et grafisk «drag-and-drop»-grensesnitt, og lar fagpersoner bygge en grunnleggende trestruktur basert på spørsmål og svar, som kan brukes til å definere en flyt for chat-bots. Løsningen tilbyr også utvidbare funksjoner for å lage avanserte chat-bots koblet til andre back-end-systemer og API-er ved hjelp av Microsoft Power Automate. 

 

AI-builder 3

Bilde: https://powervirtualagents.microsoft.com/ 

Det Microsoft har som mål, ved å bake kodefrie AI-løsninger direkte inn i Power Platform, er å gi forretningsbrukere som allerede jobber med Power Platform-apper muligheten til å adoptere og benytte AI, og dermed akselerere adopsjon av AI i bedriftenes digitale transformasjonsreise. Tanken er å gi forretningsbrukere som har erfaring med å lage forretningsapper på Power Platform en mulighet til å lage AI-løsninger basert på forretningsdata de allerede har tilgang til, og dermed bli «Citizen Data Scientists», og slik tette gapet og gjøre adopsjon av AI enklere for organisasjoner.

 

Forfatter er Sumit Sah, tidligere ansatt i Sopra Steria.

Search

Se alle blogginnleggene våre