Produkteieren – 9 gode råd for digitaliseringens nøkkelrolle

av Bjørn Meek - Seniorrådgiver
| minutter å lese

For å lykkes med digitaliseringen er smidig utvikling et viktig virkemiddel. Smidig utvikling krever tett dialog mellom ledelsen og de som utvikler løsninger og tjenester for å gi de beste resultater. Produkteieren er den forretnings- og utviklingsdiplomaten som sikrer dette.

Smidig utvikling er som å legge et puslespill, der mange biter skal på plass. For å styre de smidige prosessene kreves det produkteiere med mandat til å ta beslutninger, og evne til å forankre disse både hos ledelsen og organisasjonen. Godt produkteierskap oppnås derfor gjennom tung involvering fra hele organisasjonen.

For å lykkes må produkteierne derfor ha tillit, inngående forretningsforståelse og evne å se det store bildet. Slike produkteiere vokser ikke på trær, men med rett opplæring, oppmuntring og støtte så kan en person modnes til en slik rolle.

Smidigvettreglene

Modningsprosessen inn i produkteierrollen kan sees på som å legge ut på en langtur, man bør være godt forberedt:

1. Legg ikke ut på store prosjekter uten trening

Start med mindre prosjekter eller oppgaver. Det er billigere å øve med små håndterbare oppgaver enn å starte med smidig utvikling i et stort prosjekt. Erfaring til å drive en produkteierrolle tar lang tid å opparbeide.

2. Meld fra hvor du går

Som produkteier er det vesentlig at man holder sine overordnede kontinuerlig oppdatert på fremdrift, endringer og tilbakemeldinger. I denne dialogen er det viktig å vise innsikt i forretningen og vise at resultatet som teamet skal produsere samsvarer med virksomhetens mål og strategier. Unngå overraskelser.

3. Vis respekt for holdninger og bedriftskultur

Ofte vil det være ansatte som blir påvirket av det nye systemene eller de nye tjenestene. Vis respekt for reaksjonene. Produkteieren må være den største endringsagenten i organisasjonen. Kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å håndtere dette.

4. Vær rustet mot utfordringer, selv i små prosjekter

Det handler om å være forberedt på alt, og kunne ta beslutninger på kort varsel. Når situasjoner oppstår må disse håndteres effektivt for å unngå forsinkelser. Det er bedre å ta en korrigerbar beslutning, enn ikke å ta en beslutning.

5. Lytt til erfarne produkteiere

Søk etter kunnskap og kompetanse. Det finnes gode kurs og bøker for produkteiere på nett. Erfaring er uvurderlig kunnskap. Snakk med noen som har gjort dette før.

6. Bruk kart og kompass

Å jobbe smidig betyr ikke at man ikke følger en metodikk, tvert imot. Smidig krever mye disiplin og struktur. Smidig utvikling er ikke bare èn metode, det er et kompass som viser retning. Derfor er det viktig at organisasjonen og produkteieren finner den metoden som fungerer for seg.

7. Gå ikke alene

Smidig utvikling er ikke en solosport, det er en lagsport. For å jobbe effektivt som produkteier er det nødvendig å spille på de som er rundt. Bruk ledelsen og organisasjonen aktivt til å forankre beslutninger. Teamet som utvikler tjenesten eller produktet vil også gjøre sitt ytterste dersom utfordret på rett måte.

8. Vend i tide – det er ingen skam å snu

Styrken med å jobbe med smidig utvikling er muligheten for å endre kurs, uten at det påvirker kostnadene i særlig grad. Inndeling i mindre leveranser med brukertesting og skalering gir mulighet for tidlige korrigeringer. Dette reduserer risiko, sikrer optimal ressursbruk og øker konkurransekraften og organisasjonens evne til innovasjon.

9. Spar på kreftene og feir de små seirene underveis

Å jobbe med smidig utvikling er en kontinuerlig prosess og kan være ganske utmattende over tid. Det er derfor viktig å feire de små seirene underveis. Marker milepeler for å øke trivselen i teamet.

Disse ni velprøvde metodene vil øke sjansen for å utvikle dyktige produkteiere innen smidig utvikling med erfaring og tillit til å kunne drive den smidige utviklingen fremover.

Lykke til!

Search

Se alle blogginnleggene våre