Norske tech-selskaper: Få kvinnene deres på scenen!

av Hanne Kristine Fjellheim - Kommunikasjonsdirektør
| minutter å lese

Kvinnelige teknologieksperter er underrepresentert både som foredragsholdere på konferanser og i media. Nå må vi i norsk it-bransje ta ansvar.

For ikke lenge siden så jeg en annonse for en norsk it-konferanse for rekruttering på Facebook. I en bildekarusell hadde de presentert sine viktigste foredragsholdere. Jeg klikker meg gjennom. Mann … mann … mann … mann. Ikke én eneste kvinne. En av de største utfordringene i dag innen it-rekrutteringen er å ansette kvinner. Interessant da, at HR-avdelingene til norske tech-selskaper, som igjen har ansvar for rekrutteringen, klassisk nok har kvinner i overtall. Hvorfor har ikke de funnet sin plass på denne scenen? Ikke vet jeg. Verre ble det da jeg fant ut at mitt eget selskap var sponsor for konferansen. Vi var ikke klar over at de ikke hadde fokus på kjønnsbalanse på scenen – og vi ble enige om at krav må oversendes arrangøren. Til min glede ser jeg nå at det er kommet noen kvinner på plass, blant annet to fra Sopra Steria.

Men må det virkelig være slik? At vi som sponsorer må sette krav for å klare å øke kjønnsbalansen på norske it- og tech-konferanser?

Hver eneste uke blir jeg invitert til, og ser annonser for, konferanser som er tungt overrepresentert av menn på scenen. Selvfølgelig har arrangørene av konferansene et stort ansvar for å øke kjønnsbalansen. Men samtidig går norske tech-selskaper ut og snakker om kjønnsbalanse i media, de blir partnere av ODA – Nordens ledende møteplass for kvinner i tech – eller deltar på Girl Tech Fest og SHE Conference. De løfter frem utfordringene innen rekruttering og mangel på rollemodeller for kvinner innen it. Men når konferansearrangørene ringer, så er det som oftest selskapenes mannlige eksperter de sender. Er ikke vi i norske tech-selskaper en del av problemet da, når vi ikke sørger for å skape de kvinnelige rollemodellene? Når vi ikke jobber med å bygge merkevaren til og synliggjøre de kvinnene vi har?

Jeg oppfordrer til dugnad i tech-selskapene: Få kvinnene våre på scenen! Bygg kvinnenes personlige merkevare, ikke bare fordi det lønner seg for bransjen som helhet, men også fordi både enkeltpersonen og selskapet vil få mye positivt ut av det med tanke på synlighet. Legg en strategi der dere har et bevisst forhold til hvem som representerer dere. Har dere en kvinnelig og en mannlig ekspert innen et fagområde? Hvorfor ikke gjøre den ekstra lille innsatsen for at nettopp kvinnen er den som har lyst til å rekke opp hånden?

Dette er naturligvis lettere sagt enn gjort. Hvordan kan du gå frem? I Sopra Steria har vi for eksempel et utvalg fra en rekke divisjoner i selskapet som møtes jevnlig for å diskutere tiltak med utgangspunkt i at vi ønsker å beholde og rekruttere flere kvinner. Ett av tiltakene har vært å få flere mannlige ledere på banen, for at de skal forstå verdien av å synliggjøre sine kvinner. Så langt har det vært en suksess, ettersom vi tror på at dette er en strategi som må forankres i hele selskapet – ikke bare hos en liten avdeling som jobber med kultur og mangfold. Det gjør at lederne har det fremst i pannebrasken når de skal selge inn foredragsholdere til en konferanse: «Har vi en kvinne hos oss som kunne snakket om dette temaet?» Dersom svaret er ja – og hun er godt nok kvalifisert, så er det noe vi forsøker å få til.

Vi bistår også kommunikasjonsfaglig, slik at de som er nybegynnere, gjør en best mulig figur på scenen. Vi har også et bevisst forhold til dette når pressen ringer for å få uttalelse fra en fagekspert. Vi i kommunikasjonsavdelingen stiller oss det samme spørsmålet: «Har vi en kvinne som kan noe om dette?» Den som leter, finner – og i prosessen har vi funnet spennende stemmer vi ikke engang visste at vi hadde. Men vi er langt fra perfekte og har fortsatt en lang vei å gå.

Vi i norske it- og tech-selskaper har et ansvar. Vi må ha kjønnsmangfold (og naturligvis andre typer mangfold) i bedriftene som skal bygge vår felles teknologiske fremtid, for å sikre at løsningene vi lager, treffer så mange som mulig. Det er derfor viktig å bygge opp gode kvinnelige rollemodeller som synes på konferanser og seminarer og i media – for at enda flere kvinner skal la seg inspirere til å velge teknologi. Tar vi i tech-selskapene utfordringen?

 

Denne kommentaren ble først publisert i Computerworld i oktober 2019.

Search

Se alle blogginnleggene våre