Modellering handler om å forenkle virkeligheten

av Sigrun Landet - Forretningsutvikler
| minutter å lese

Prøv med den enkleste varianten først. Modellering og visualisering er tradisjonelle virkemidler for å dokumentere et prosjekt.

Min erfaring er imidlertid at disse verktøyene, i tillegg til å dokumentere, støtter opp om god kommunikasjon.

Modellering handler om å forenkle virkeligheten, slik at den blir lettere å forholde seg til. Da er det også enklere å kommunisere om problemstillingen. Det er enklere å finne både budskapet, den rette mottakeren og beste kanal.  

I en smidig verden hvor vi vil ha minst mulig dokumentasjon, og hvor den uansett raskt blir utdatert, blir også modeller og visualiseringer ofte sett på som bortkastet tid. Min erfaring er derimot at modellering ikke kun er dokumentasjon, men også et veldig godt kommunikasjonsverktøy.

I jobben min er dette et verktøy jeg bruker aktivt. Som funksjonell arkitekt i grensesnittet mellom teknologi og forretning, er det min viktigste oppgave å sørge for at alle har samme forståelse av problemstillingene vi jobber med. Dette er særlig viktig i tverrfaglige team, og når flere interessenter er med i prosessen. 

Bruksområdene kan blant annet være:

  • Forstå et nytt fagområde og problemstillingen riktig, det gjelder alle som deltar inkludert meg selv.
  • Forenkle systemets sammensetning. Dersom det er et eksisterende system, prøver jeg særlig å forstå hvordan systemet er bygget opp, slik at det er lettere å diskutere endringer.
  • Utvikle et nytt system. Identifisere de spesifikke og avgrensede delene av fagområdene, og hvordan områdene henger sammen, for å kunne diskutere en første oppbygging av systemet.
  • Modellere prosesser på ulike nivåer. Både mellom aktører, og hvordan en bruker navigerer gjennom systemet.
  • Få tilbakemeldinger og kommunisere ideer til teamet på samme måte som en designer bruker skisser.
  • Tydeliggjøre diskusjonspunkter.


De fleste modellene jeg lager er utdatert etter en uke, men de er likevel nyttige. Som regel betyr det at vi var uenige i representasjonen og fant bedre løsninger. Men noen modeller bruker jeg flere ganger, for eksempel når jeg skal snakke om systemet eller brukerne, eller rapportere fremdrift. De aller enkleste modellene er som regel de mest nyttige. 

Jeg oppfordrer derfor alle som jobber tverrfaglig med utvikling av produkter og tjenester, til å ikke legge modelleringen på hylla, men tvert om modellere mer. Prøv med den enkleste varianten først, boks med pil, og opplev hvor overraskende effektivt og nyttig det kan være i kommunikasjonen!

Innlegget ble først publisert i Kampanje 9.10.2020.

Search

Se alle blogginnleggene våre