Langsiktig forretningsstrategi med fremtidsscenarier

av Magne Ekerum - Designleder og forretningsutvikler
| minutter å lese

Skal vi lykkes med å være relevante i fremtiden, er gode fremtidsvisjoner og strategiske planer for å komme dit en forutsetning.

Tenk om man hadde hatt informasjon fra fremtiden om akkurat hvilken hest man skulle satse på for å vinne, som sportsalmanakken Marty McFly får tak i fra fremtiden. Eller man kunne unngått farer og tilrettelagt for suksess og overlevelse. Helt sikker på hva fremtiden bringer kan vi aldri være, men det finnes strategiske grep som gjør oss bedre rustet til å møte det som mest sannsynligvis kommer. 

Normalt utvikler de fleste seg reaktivt og følger strømmen. Det er slitsomt og krevende å stadig følge med på andre, og å gjøre som dem. Man blir ikke unik og ender opp med å konkurrere på pris og kapasitet. For å komme ut av den reaktive hengemyra, er vi nødt til å jobbe visjonært, langsiktig og disruptivt. Ved å strategisk jobbe med fremtidsscenarier kan vi ta bedre valg for å bli unike, og samtidig lykkes i fremtiden. Selskaper som Intel, IBM, Ford og Apple har jobbet aktivt med dette i årevis. 

Lag realistiske fremtidsscenarier!

Hvordan går man frem for å lage gode fremtidsscenarier? Hvilken kompetanse må vi tilegne oss for å komme dit? Og hvor må vi endre og investere? Her er noen tips for å komme i gang. 

 1. Fremtidsscenarier må være ambisiøse og ekstraordinære! Ser vi langt nok frem, er det vi finner revolusjonerende. Da har vi innovert, ikke bare reagert på fortløpende behov.
   
 2. En forutsetning for å lage realistiske fremtidsscenarier er å være oppdatert på drivere og megatrender i samfunnet og på teknologi. For å se hva som kommer må vi forstå hvor ting er på vei, og hvilke faktorer som vil påvirke de store linjene. Det finnes gode trendrapporter fra blant annet Gartner og HP som er nyttig input.
   
 3. Historiefortelling er en viktig del av å illustrere et godt bilde av hva vi gjør i fremtiden, hvem vi jobber sammen med, hvordan vi jobber med mennesker og teknologi, hvordan vi tjener penger og hvem som er våre nye konkurrenter.
   
 4. Fremtidsscenariene illustrerer tydelige bilder som gir konsensus om tiltak for beslutningstakere. De hjelper oss å planlegge hva vi må gjøre, endre og investere i for å være klare for det som kommer. Rett og slett strategier for å komme seg dit.
   
 5. Effekten vi oppnår i fremtidsscenariene kan også realiseres allerede i dag med eksisterende teknologi, organisasjonsendring og kompetansepåfyll. 
   
 6. Å jobbe med fremtidsscenarier er ikke et prosjekt som blir ferdig og lagt i en skuff, men en pågående prosess som må eies og forvaltes. Den må oppdateres regelmessig og tilpasses strategiplaner for å møte langsiktige endringer samfunnet.

 

Sopra Steria 2030

I Sopra Steria har vi jobbet med fremtidsscenarier for vår egen virksomhet i nå snart to år, og har laget over 20 realistiske fremtidshistorier satt til år 2030. Vi har jobbet tverrfaglig med deltakere fra alle våre forretningsenheter, og har aktivt involvert representanter fra hele organisasjonen for å forankre arbeidet. Forankring er viktig for å skape stolthet og eierskap til arbeidet og arbeidsplassen. Vi jobber designdrevet etter vår egen innovasjonsmodell Lean Next. Dette gir oss et godt rammeverk for innsikt, utvikling og realisering. 

Vi konvergerte til 5 detaljerte, realistiske fremtidsvisjoner fordelt på ulike sektorer. 230 ledere i Sopra Steria satt sammen og drøftet fremtidsscenariene i grupper og lagde realistiske strategiformuleringer som konkrete innspill til Sopra Steria sin langsiktige forretningsstrategi. Vår årlige innovasjonskonferanse Power of Sharing i 2020 het «Power of sharing 2030», og hadde fremtidsscenarier som tema og rød tråd, med fremtidsstrategier fra hele verden som foredragsholdere. Arbeidet har også blitt presentert for gruppen i Paris med mye oppmerksomhet. 

Når det usannsynlige skjer 

Iblant treffes vi av betydelige hendelser som er umulige å forutse. Enten med revolusjonerende innovasjoner som da internett kom, 11. september eller covid-19 som vi står midt oppi nå. Med gode fremtidsscenarier kan man planlegge for både ordinære og ekstraordinære situasjoner. Med fremtidsscenarier kan vi forberede oss på hvordan reagere og håndtere slike situasjoner. 

En forpliktelse 

Fremtidsscenarier er en langsiktig forpliktelse som krever tid, ressurser og kompetanse. Det holder ikke å gjøre dette en gang iblant når man har litt tid til overs eller penger å bruke. Det kreves grundig arbeid for å oppnå troverdig kvalitet på strategien man skal styre etter. 

Å jobbe med fremtidsscenarier for å skape realistiske langsiktige strategier i virksomheter er ikke noe nytt, og mange store ledende virksomheter bruker scenarioene for å planlegge for både sannsynlige og mer usannsynlige hendelser. Designere jobber også med dette i sitt daglige arbeid og har gode metoder og verktøy som bør utnyttes. Gevinsten ved å jobbe strategisk med fremtidsscenarier for forretning er flersidig: Bedriften kan gjøre mer kvalifiserte investeringer med høyere treffsikkerhet, blir relevant i samfunnet og for sine kunder i dag, blir attraktiv som arbeidsplass og det bygger på vår identitet og kultur.

Search

Se alle blogginnleggene våre