La hjemmekontoret få pause – prøv virtuelle arbeidsrom

av Scott Leaman - Leder for blandet virkelighet
av Jelmer Verhoog - Seniorrådgiver for blandet virkelighet
| minutter å lese

Nye oppfordringer til å jobbe hjemmefra gjør det nødvendig å tenke nytt. Virtuelle arbeidsrom kan gi hjemmekontoristene bedre og mer effektive arbeidsdager som de møtes i.

Mange norske virksomheter har fremdeles ansatte på hjemmekontor. Teams og Skype brukes flittig, men nå som den digitale modenheten og erfaringene med digital samhandling har økt: Hvorfor ikke teste ut virtuelle møteplasser og arbeidsrom?

Teamene i Sopra Steria har møttes på ulike måter det siste halvåret. Selv om Teams er hyppigst brukt, er det også noen som møtes virtuelt ved hjelp av «mixed reality»-teknologi, også kalt blandet virkelighet. Som digitale utgaver av seg selv – såkalte avatarer – og med Hololens 2 – 3D-briller – møtes kollegene og sitter rundt samme virtuelle kjøkkenbord for å diskutere arbeidsoppgaver, før de går hver til sitt.

Virtuell tilstedeværelse har mange fordeler. Det er mer sosialt å møtes i hverandres stuer, enn å møtes på Teams eller Skype. Hjemmekontoret føles også mindre isolerende med virtuelle utgaver av kollegene til stede. Denne opplevelsen av sterkere tilstedeværelse, bidrar også til at dialogen og samarbeidet blir bedre, og samtidig kan alle dra, peke, og skrive på den samme tavlen eller hologrammet.

Mixed reality-teknologi kan bidra til å skape bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden. I et virtuelt arbeidsrom kan alle vegger bli en tavle eller en skjerm, og alle rom kan bli et møterom, med holografiske skjermer i alle størrelser – når som helst. Alle objekter kan kopieres og deles med eksterne kolleger.

Du kan starte arbeidsdagen hjemme, og deretter ta med arbeidsområdet ditt til en kafé på ettermiddagen. Du kan spare både plass, kostnader og tid, ettersom det virtuelle møterommet kan flyttes rundt hvor som helst. Sist, men ikke minst reduseres CO2-utslippene fordi ingen trenger å reise for å delta i det virtuelle møterommet. Mixed reality-teknologi visker ut avstander og oppmuntrer til bedre samarbeid på tvers av landegrensene.

Teleportering fra en arbeidsplass til en privat stue like raskt som å si «Jeg er hjemme».

Denne teknologien kan spille positivt inn på medarbeidernes fysiske og mentale helse. Hjemme ved kjøkkenbordet kan det være vanskelig å skille mellom jobb og fritid. Omgivelsene er jo de samme. Men i et virtuelt arbeidsrom vil hele kjøkkenet forvandles til et arbeidssted, og når du skrur av, er du tilbake i ditt vante kjøkken.

Teknologien kan også stilles inn på å melde fra om når du har lunsjpause, og når du er ferdig på jobb. Den kan følge med på hvor lenge du er i gang, og gi deg råd om å ta deg en rusletur dersom du har sittet lenge i ditt virtuelle hjemmekontor. Dette er en nyttig erstatning for kolleger som ofte minner oss på lunsjpausen, og at det er på tide å dra hjem på ettermiddagen. Det er lettere å glemme tiden for den som sitter alene hjemme og jobber.

De virtuelle møterommene og Hololens-teknologien forbedres konstant. Vi ser samtidig at skillet mellom det fysiske og digitale i samfunnet gradvis viskes ut, og mixed reality-teknologien får stadig en større plass. Du kan bruke en digital penn for å skrive på stueveggen din, eller en fysisk blyant for å skrive på et hologram. Løsninger for å gå på boligvisning eller prøve klær i butikker virtuelt, er også på trappene. Dette er fremtiden.

Når vi nå blir oppfordret til å fortsatt være på hjemmekontor, har virksomheter muligheten til å bruke virtuelle arbeidsverktøy og samtidig lære noe nytt som vil ha stor verdi for hvordan vi jobber i fremtiden.

Teams og Skype er gjerne mer enn gode nok arbeidsverktøy. Men for dem som ønsker, er tiden og muligheten her til å prøve nye ting.

Innlegget ble først publisert i DN.no 28.9.2020.

 

Search

Se alle blogginnleggene våre