Kvanteteknologier: Norge snubler på startblokka

av Andreas Ahlgren - Leder for Sopra Steria Quantum Initiative Norway
av Anders C. Sørby - Seniorkonsulent
| minutter å lese

I skyggen av AI, er kvante-kappløpet i gang. Nok en gang henger Norge etter fra start. Her listes områder der utviklingen skjer raskt.

Det hele startet med at Nobelprisvinner Richard Feynman berømt uttalte at for å etterligne naturen, kan vi ikke bruke klassiske datamaskiner, men vi trenger maskiner som er bygget på kvantefysiske prinsipper. Førti år senere har vi i dag et intensivt kappløp mellom både land som USA og Kina, samt selskaper som IBM og Google, som alle jager det enorme potensialet som kvanteteknologi representerer.

Dersom kvantedatamaskiner utvikler seg i samme tempo som vanlige datamaskiner gjorde, vil de som eier en kvantedatamaskin snart kunne lese alt kryptert innhold på internett. Bedriftshemmeligheter vil være åpne for innsyn, og teknologier basert på bokkjede må bytte til kvantesikre algoritmer, noe som vil kreve betydelige ressurser.

På noen områder er kvantedatamaskiner utrolig mye kraftigere enn vanlige datamaskiner. En beregning som tar 300 trillioner år for verdens mest kraftfulle datamaskin, kan ta bare 10 sekunder for en kvantedatamaskin. Områdene der utviklingen skjer raskest er:

Finans

Kvantedatamaskiner kan utføre komplekse beregninger på brøkdelen av tiden det tar for dagens datamaskiner. Dette har betydelig potensial for finanssektoren, spesielt for porteføljeoptimalisering og risikostyring, der hurtige og nøyaktige beregninger er nøkkelen.

Kunstig intelligens

Ved å kunne behandle og analysere enorme datamengder på kort tid, kan kvantedatamaskiner akselerere treningsprosessen for KI-modeller. Dette kan ikke bare føre til kraftigere og mer sofistikerte modeller, men også redusere det betydelige energiforbruket forbundet med KI-trening.

Det grønne skiftet

Ved å simulere kvantefysiske systemer kan kvantedatamaskiner akselerere utviklingen av nye, grønnere teknologier. Dette inkluderer nye materialer, energieffektive batterier og kjemiske prosesser, som alle kan bidra til å redusere vårt globale karbonavtrykk.

Simulering

Kvantedatamaskiner kan utføre høyoppløselige simuleringer av kvantefysiske systemer. Dette er svært relevant innen fysikk, kjemi og biologi, hvor nøyaktige simuleringer av kvantesystemer kan føre til nye oppdagelser.

Forsvar

Kvanteteknologi kan revolusjonere måten vi sikrer nasjonale interesser på. Fra avansert kryptering for å beskytte sensitiv informasjon, til kvantesikker kommunikasjon, gir kvanteteknologi nye muligheter for forsvarssektoren.

Helse

I helsesektoren kan kvantedatamaskiner simulere biologiske prosesser på en molekylær skala, noe som kan gi oss et nytt innblikk i sykdomsforløp og potensielle terapier. Dette kan føre til mer effektiv og personlig medisinsk behandling, noe som kan revolusjonere helsetjenester og forskning.

Norge ligger bakpå

Storbritannia har akkurat besluttet at de skal satse 33 milliarder på kvantedatamaskiner de neste årene. Tyskland skal bygge en egen kvantedatamaskin for samme sum som skal vare klar i 2026. Og mens mange store internasjonale selskaper  er «kvanteklare», er kvanteprosjektene fåtallige her hjemme.

Norge må komme på banen, og ta lærdom av AI-utviklingen, skal vi kunne utnytte mulighetene som kvanteteknologien representerer, skal vi være konkurransedyktige i fremtiden.

 

Innlegget ble første gang publisert på Digi.no 9. juli 2023.

Search

Se alle blogginnleggene våre