Kompetanseheving gjennom simulering: Verdifull underholdning

av Kristian Spilhaug - Leder av Sopra Steria Akademiet
| minutter å lese

Risikoen ledere tar ved å investere i kompetanseheving for ansatte, er at de ansatte slutter etterpå. Det er likevel å foretrekke fremfor risikoen som følger ved å la være, og de blir.

Vi lever i en verden med stadig raskere endring, mer kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet. Derfor må bedrifter og virksomheter i økende grad investere i kompetanseheving for å kunne møte fremtidens behov, tilbud og etterspørsel. Men hvilke tiltak er effektive og verdifulle?

Forskjell på trening og øving

I opplæringssammenheng er det et poeng å skille på trening og øving. Trening er både det å formidle informasjon, kunnskap og oppgaver for å demonstrere praksis, og for å teste forståelse og læring. Øving er å prøve ut kompetansen i en mer realistisk setting.

En enkel måte å beskrive øving på er å bruke teorien i praksis med tilsatt friksjon. Eksempler på friksjon kan være begrenset tid, økt stressnivå og overraskende elementer. Et konkret eksempel kan hentes fra fotball. Man trener på treningen, man øver når man spiller kamp. Læringen foregår på trening og etter kampen, men ikke i løpet av selve kampen.
Kurs er en typisk form for trening. Formen er godt egnet til innføring i definert kompetanse, for eksempel teknologi, systemer, rammeverk og prosedyrer. En utfordring med kurs er å lykkes med å ta i bruk den nye kunnskapen i praksis når man kommer tilbake til hverdagen. Arbeidsoppgaver som har blitt utsatt og kollegaer som ikke har deltatt på samme kurs vil i mange tilfeller være til hinder for endring, selv om endringen er til det bedre.

Simuleringer som læringsverktøy

En simulering er en imitasjon av en situasjon, enten oppdiktet eller basert på en virkelig hendelse, som inkluderer et definert sett med informasjon og følger et gitt sett med regler. Simuleringer er læring som kombinerer trening og øving, og som kan føre til raske effekter og resultater.

I simuleringen The Phoenix Project skal deltakerne være ansatte i et firma som produserer bildeler. De fleste er en del av IT-avdelingen, men også ledelse og HR er representert. Firmaet går dårlig, og håper at et større IT-prosjekt kan hjelpe. Utfordringen er for lite kapasitet og for mye arbeid.
Løsningen er å lære teknikker og metoder som lar deltakerne samarbeide bedre og raskere – uten å miste oversikten. Målet er ikke bare å redde det fiktive selskapet fra konkurs. Gjennom øvelsen oppnår deltakerne innsikt og kunnskap som de senere kan benytte i den virkelige verden.

Trening, øving og effekt

Treningsdelen av simuleringen er dekket ved at deltakerne før hver av de fire rundene blir presentert for metodene og teknikkene de skal benytte i simuleringen. All informasjon de trenger for å løse oppgavene er tilgjengelig, men de må samarbeide godt for å finne den før tiden renner ut.


Den første runden fungerer som en test av systemet og reglene, og setter samtidig et utgangspunkt for hvordan deltakerne løser oppgavene før de tar i bruk virkemidlene som skal læres. Deltakerne opplever likevel ofte første runde som uvant, kaotisk, uoversiktlig og stressende. Etter at deltakerne har vært gjennom en øvingsrunde skifter man fokus til trening igjen.

Instruktørene presenterer nye metoder og verktøy for hver runde. Ved å gjenta dette mønsteret, trening og øving, får deltakerne effektivt  testet og repetert nyervervet kompetanse. Etter simuleringen vil hele gruppen sitte igjen med erfaringen. Hvilke grep ble gjort? Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Ikke minst, hva var effekten av å benytte spesifikke metoder og verktøy underveis? Dette legger til rette for at gruppen som helhet relativt raskt kan innføre endringer i hverdagen, basert på sine felles opplevelser og erfaringer. I tillegg til kompetanseheving vil opplevelsen sannsynligvis ha positiv virkning på gruppefølelsen og samholdet.

Læringseffekt

Verden endrer seg fort, og vi må endre oss med den for å overleve og lykkes. Det er viktig å velge den formen for kompetanseheving som gir mest effektiv og verdiskapende effekt. Neste gang virksomheten skal investere i opplæring bør man inkludere simuleringer i alternativene man vurderer. Det kan fort bli både smart og lønnsomt. Og moro attpåtil.


Dette innlegget var først på trykk i Computerworlds novemberutgave 2018. 

Search

Se alle blogginnleggene våre