Industridesign i helhetlige brukeropplevelser

av Magne Ekerum - Designleder og forretningsutvikler
| minutter å lese
Design handler om å skape helhetlige brukeropplevelser. At vi skaper produkter og tjenester som oppfyller behovene som menneskene har, og passer inn i konteksten rundt dem.  

Vanligvis blir fysiske produkter produsert isolert, utenfor den helhetlige brukeropplevelsen. Produktet fungerer gjerne bra til akkurat det behovet det ble utformet for å dekke, men inngår ofte dårlig som en del av den totale brukeropplevelsen. Det kan gi produkter kortere levetid, og dermed skape merforbruk og mindre bærekraftige forretningsmodeller. For å sikre at produkter utformes som en del av den helhetlige brukeropplevelsen, bruker vi i Sopra Steria industridesign i produktutviklingen og skaper slik sammenheng mellom tilhørende tjenester og digitale løsninger. 

Forutsetninger og forventninger i endring 

Forventninger til fysiske produkter endrer seg i takt med en rekke drivere i samfunnet som urbanisering, pandemier og delingsøkonomi. Digitalisering og tilgang på teknologier som skytjenester, KI, rapid manufacturing og 5G, skaper også nye forretningsmodeller og eierformer, som igjen påvirker hvordan fysiske produkter bør fungere og se ut. Med ny teknologi og automasjon endrer vi menneskets rolle mot mer ansvar og mindre fysiske oppgaver. Vi ser at dette gir økt livskvalitet, gitt at de fysiske produktene som lages støtter menneskelige verdier.  

Økt fokus på bærekraft  

De fleste fysiske produkter har et vesentlig miljøavtrykk. Dette er et problem da det stadig stilles strengere krav til livsløpstrategi, forretningsmodell og lang levetid, som ivaretar miljøet og brukeren på en god måte. Vi ser også at forbrukerne stadig ønsker seg mer bærekraftige produkter. For å sikre dette utvikler vi fysiske produkter som svarer til effekten vi er ute etter i den helhetlige brukeropplevelsen, og dermed blir løsningene innovative og bærekraftige. 

Gjennom å utvikle et produkt som en del av en helhetlig brukeropplevelse, blir produktene mer bærekraftige. Dette fordi strategisk valg av materialer, produksjonsmetoder og resirkulering er nødvendige problemstillinger innen industridesign. Utvikling av teknologi skjer raskt og fysiske produkter er nødt til å tilpasse seg, være oppgraderbare, av høy kvalitet, og tilrettelagt for reparasjon og gjenbruk. I tillegg må eieren av produktet få et godt forhold til det. Da vil vedkommende ønske å vedlikeholde produktet i lenger tid. 

Et eksempel: wi-fi-ruteren 

Et eksempel på et fysisk produkt som normalt utvikles isolert, er wi-fi-rutere. For å sikre at wi-fi-ruteren vi utviklet sammen med Telenor ble en del av hele brukeropplevelsen din som bredbåndskunde, og samtidig fungerer optimalt og passer inn i stuen din, brukte vi industridesign.  

Vi designet hele brukeropplevelsen for bredbåndskunden, fra bestilling, montering og besøk hjemme, dialog med support til utforming av de fysiske wi-fi-ruterne som står hjemme i stuene til folk. Dette er fysiske produkter som må designes for at kunden vil ha dem stående fremme, de må være estetisk tiltalende, testet og utformet sammen med kundene i deres egne hjem.  

En bærekraftig designdisiplin 

Med hjelp av industridesign kan man skape bærekraftige produkter med livsløpsstrategi og høy kvalitet. Det gir færre komponenter, bedre utnyttelse av teknologi, lavere materialbruk og reduserte produksjonskostnader. Resultatet kan bli wi-fi-rutere som er enkle å oppgradere med ny teknologi, og enkle å ta fra hverandre for resirkulering. Det er bærekraftig. 

Så neste gang du skal i gang med å utvikle et produkt, bruk industridesign og skap produktet som en del av den helhetlige brukeropplevelsen. Resultatet vil bli bærekraftige produkter som dekker menneskers behov, og som passer inn i de livene de lever. 
Search

Se alle blogginnleggene våre