Frigjør våre data for en kollektiv innovasjonskraft

av Ola Holm - Direktør rådgivning
| minutter å lese

Tenk om alle data som ikke inneholdt personopplysninger eller annen konfidensiell informasjon kunne ligge åpent for alle – for å generere en kollektiv innovasjonskraft. En utopi? Langt derifra.

Deling av data er en forutsetning for å lykkes med digital innovasjon og verdiskaping. Det produseres daglig store mengder data, og omfanget øker eksponentielt. Men disse dataene er som vanlig fanget i egen virksomhet, der vi sitter på hver vår tue og holder på eget datagrunnlag.

Tenk om dataene som produseres av offentlige og private virksomheter, med unntak av konfidensielle data, var tilgjengelige på en portal som var åpen for alle. Da kunne hvem som helst få tilgang og brukt dataene, til verdiskapende tjenester. En forlokkende tanke, ikke sant?

Ved å gjøre data tilgjengelig, tilrettelegger man for innovasjon og utvikling av nye tjenester. En slik åpenhet vil kreve nye forretningsmodeller og gi grunnlag for næringsutvikling lokalt og nasjonalt.

Gjenbruk av ressurser gir både økt produktivitet og bidrar til å redusere klima- og miljøutfordringer. Det er spesielt innenfor områdene transport, ressursforvaltning, helse, administrasjon og bygg store gevinster kan realiseres. Det ligger store skjulte verdier i datasett som ikke inneholder personopplysninger eller annen sensitiv informasjon. For å hente ut disse gevinstene må offentlige instanser, forbrukere og næringsliv utveksle data. Utfordringen ligger i å sammenstille data på tvers av systemer og virksomheter.

Dagens forbrukere forventer at tjenester tilpasses på individnivå

Et slikt behov kan man i større grad imøtekomme gjennom innsikt i et bredere datagrunnlag. Disse dataene har derimot ingen verdi dersom de er sperret inne i IT-systemer i den enkelte offentlige etat eller private virksomhet.

Personopplysningsdata skal kun benyttes til definerte formål og behandlingen er underlagt strenge regler. Men kanskje vi kan lære litt fra finansbransjen om regulering for å muliggjøre nye digitale tjenester? Bankene er gjennom EUs betalingsdirektiv PSD2 pålagt å tilrettelegge for deling av kundedata gjennom åpne APIer. Men kunden må gi sitt samtykke før utveksling av data finner sted. Hensikten er å skape bedre og billigere tjenester for forbrukerne. Direktivet gir et tydelig fremtidsrettet signal om deling og smartere bruk av data, som burde gjelde flere bransjer.

Deling av data bør være en sentral del av det å drive innovasjon og utvikle digitale tjenester. Mange vil vegre seg for å dele data på denne måten, i frykt for tapt konkurranseevne. Offentlige og private virksomheter må likevel ta stilling til fordelene deling av data gir, gjennom at man får muligheten til å øke verdi i egne og andres tjenester. Den kollektive innovasjonskraften og evnen til å skape verdi av disse dataene vil øke den samlede konkurranseevnen for norske virksomheter.

Dette innlegget ble først publisert hos Digi.no 22. februar 2019.

Search

Se alle blogginnleggene våre