Fortell fremtidens produkter og tjenester!

av Pål Eirik Paulsen - Leder av brukeropplevelser, Stavanger
| minutter å lese

Informasjonsteknologi pleide å handle mye mer om teknologi enn om informasjon. Forkortelser som HTML, CSS og kryptiske ord som JavaScript var en del av den tekniske sjargongen. IT var nærmest et kodespråk, men så skjedde noe som endret alt…

Rundt årtusenskiftet ble jeg som nyutdannet medieviter ansatt som interaksjonsdesigner i et skandinavisk IT-konsulentselskap. Fremtiden så lys ut. Dessverre varte det ikke lenge før dot-com boblen sprakk. Markedet hadde mistet troen på IT. Verdier som skulle høstes ble for tekniske og vanskelige å begripe.

Fortellingene overtar

Etter noen magre år i IT-bransjen begynte det å skje noe interessant. Nye ord fikk fotfeste. Narrative begreper som brukerhistorier, storyboards, aktører og epos gjorde inntog i informasjonsteknologien. Dette var begynnelsen på en forenkling av det tekniske språket som IT hadde vært så innhyllet i. Den tekniske sjargongen ble gradvis forvandlet til historier.

Fortellingene handlet om brukere, som etterhvert ble kalt personas med ulike personligheter, roller og oppgaver å løse. Design var i vinden, og snart var ordet brukeropplevelse på alles lepper. De tekniske IT-begrepers enevelde var forbi.

Historienes makt

I boken Sapiens fremfører historiker Yuval Noah Harari tesen at historiefortelling er den fundamentale årsak til menneskets imponerende utvikling. Makten fortellinger har over oss mennesker begynte i midten av 2000-årene også å få innflytelse over IT. Design av IT-produkter begynte å bli synonymt med historiefortelling.

Fortellinger gir mål og mening

I løpet av noen år ble storyboards stadig mer brukt for å forme IT-produkter og tjenester. På lik linje med filmproduksjon ble nå storyboard brukt i IT til å sette scenen for våre hovedroller, og tilbød en synopsis og et plott for våre karakterer i historien.

Et storyboard inneholdt det eksterne miljø, tid, sted og situasjon som våre personer befant seg i. Det ga oss designere en mulighet for å definere og illustrere hvem, hva, hvor, når og hvorfor. Storyboard illustrerte en ønsket flyt, dramaturgi og fremdrift mot et tydelig mål. IT og filmproduksjon brukte nå de samme metodene!

Historien brytes ned til utvikling

I filmproduksjon blir et storyboard til scener. I informasjonsteknologi ble fra 2014 et storyboard brutt ned til et brukerhistoriekart. Kartet var en detaljert oversikt over den brukerreisen, som ble illustrert gjennom et storyboard.

storymap cinema

Brukerhistoriekartet fungerte på samme måte som den narrative strukturen i et filmdrama – hvor store aktiviteter ble til akter kalt epics, mindre oppgaver ble til scener kalt features, og små funksjoner ble til replikker kalt stories. Et brukerhistoriekart ga en oversikt over alle brukersentrerte funksjoner knyttet til et produkt eller tjeneste.

Pilottesting

På samme måte som filmindustrien alltid kjører en pilot for en TV-serie, så begynte vi å pilotere IT-produkter og tjenester på et realistisk publikum av brukere.

Undersøkelsene ga best resultat med reelle mennesker i riktig tilpasset målgruppe. Pilotperioden ga oss løpende mulighet for å tilpasse produktene med viktige endringer som holdt historien realistisk, og gjorde at den traff hjertene til et stadig mer kritisk og krevende publikum.

Fortell fremtidens historier!

Trenden at stadig flere av samfunnets produkter og tjenester digitaliseres vil fortsette. Historiefortelling blir i fremtiden stadig viktigere for å sørge for at det er reelle mennesker i sentrum av den digitale utviklingen.

Digitale tjenester må bygges opp på bakgrunn av konkrete, relevante og verdifulle handlinger og behov. Design vil fortsette å handle om å fortelle virkelige menneskers sanne historier om en verden i endring. Vi spiller alle hovedroller når fremtiden skal fortelles.

Search

Se alle blogginnleggene våre