ESG software: 5 spørsmål verdt å stille

av Henrik Fonahn
| minutter å lese

Det finnes for lengst en rekke bedrifter som selger ESG software. På godt norsk kan det beskrives som programvare og verktøy som hjelper bedrifter med å bli mer datadrevet innenfor ulike deler av sitt bærekraftsarbeid. Her får du tips til hva du bør tenke på før anskaffelse av ny ESG programvare. 

Datadrevet arbeid med bærekraft er ofte en forutsetning for å oppnå ønsket effekt, og blir i stadig større grad en nødvendighet for å kunne dokumentere og hevde etterlevelse.

I mange tilfeller kan det også være kostnads- og ressursbesparende, gi virksomheter trygghet til å ta mer offensive og attraktive posisjoner i markedet, samt redusere risiko. Å være datadrevet kan kort beskrives som at beslutninger og aktiviteter baserer seg på data, snarere enn intuisjon og personlig erfaring.    

Velg ESG software med omhu – spar store summer 

Per i dag har store aktører som Salesforce, SAP, Service Now, IBM og Microsoft sine egne løsninger, og rundt dem vokser det frem en underskog av små, spesialiserte leverandører med skreddersydde løsninger for ulike ESG-behov.   

Utviklingen innenfor ESG software er positiv, men det store tilbudet kan samtidig gjøre anskaffelsesjobben vanskelig. Så hvordan bør du egentlig gå frem, når du først skal velge ESG-programvare?   

Her er 5 kontrollspørsmål du bør stille tidlig i prosessen:   

1. Trenger virksomheten virkelig et nytt ESG-system, eller har vi allerede det som skal til for å løse (de vesentlige) ESG-behovene?  

Data som benyttes til ESG-formål kommer ofte fra andre systemer, slik som HR-systemer, ERP-systemer, økonomisystemer, systemer for eiendomsdrift, m.fl. Andre data kommer fra eksterne kilder.

Dataene fra de interne og eksterne kildene er i mange tilfeller allerede lastet inn i datavarehus eller på annen måte gjort tilgjengelig for bedriftens analyseverktøy. Er det da hensiktsmessig å legge disse inn i et dedikert ESG-verktøy, eller kan jeg løse behovet med eksisterende infrastruktur? En slik tilnærming kan i mange tilfeller spare bedriften for store beløp.   

2. Hva er våre mest vesentlige funksjonskrav til ESG-programvaren?  

Dersom dere lander på at det er behov for en ny løsning, hvilke ESG-aktiviteter er det da viktigst at systemet løser eller støtter? Er det prosesser som skal automatiseres? Er det behov for bruk av maskinlæring? Skal dataene benyttes i sanntid til styring, eller til rapportering i etterkant? Skal systemet generere, berike eller presentere data?     

3. Hvilke eksisterende systemer må det nye ESG-systemet samarbeide med?  

Hvor kompatible er de eksisterende og det nye systemet? Har en av mine eksisterende systemplattformer egne ESG-moduler som kan være aktuelle? Hvor mye integrasjon vil en implementering av de ulike verktøyene kreve?   

4. Hvordan ser bedriftens behov ut om ett til to år?  

Behovene for systemstøtte er ikke statiske – de utvikler seg i takt med selskapets modenhet, og med krav og forventninger fra ulike interessenter internt og eksternt. Forsøk å gjøre en framskrivning av disse behovene, så er du tryggere på at løsningen du velger i dag også vil passe med bedriftens fremtidige behov.    

5. Vil et system hjelpe alene, eller er det andre problemer som må løses i parallell? 

Et system er avhengig av god input for å gi god output. Det er derfor viktig å forstå om dere har tilgang til nødvendig datakvalitet på inndataene tidlig i prosessen.

Er det behov for å gå i dialog med leverandører om hvilke data de kan gi dere? Er det bransjestandarder som må på plass for å få gode og sammenlignbare data? Må det gjøres noe med dataene i de eksisterende systemene (HR, lønn, ERP, etc.) for at de skal egne seg for ESG-formål?

Les også: ESG – enkelt forklart

Vi kan hjelpe deg med valget av ESG software

Det finnes mange gode løsninger der ute, med ulike styrker og svakheter. Samtidig finnes det fremdeles ingen gullstandard for ESG-programvare – så et grundig forarbeid er og blir viktig.   

Ved å følge listen med kontrollspørsmål, vil du redusere risikoen for feilkjøp. På den måten blir dere også tryggere på at løsningen dere ender opp med virkelig styrker bedriftens bærekraftsarbeid.  

Vi i Sopra Steria har utviklet tjenester som er spesielt utviklet for å besvare spørsmålene over på en effektiv og god måte. Ved å kombinere bærekraftsekspertise og teknisk kompetanse kan vi hjelpe med analyse, beslutningsunderlag, anskaffelse, utvikling og implementering av løsninger.

Vi er uavhengige av leverandører og plattformer, men har dedikerte fagmiljøer for alle de store systemleverandørene, slik som Service Now, Salesforce, SAP, Microsoft, Amazon og Google. 

 

Search

Se alle blogginnleggene våre