En smidig leder skal ha dybdegående kjennskap til den enkelte på teamet

| minutter å lese

Fire tips til å bli en bedre agil leder.

Agile eller smidig utvikling er ingen ny disiplin.

De 17 programvareutviklere som står bak det agile manifestet kan snart feire 20 års jubileum. Til tross for dette er agil utvikling dags dato fremdeles et buzzword i IKT-bransjen.

Bakgrunnen for dette er forståelig nok. Som Yoda sier «You must unlearn what you have learned”.

Selv 20 år senere er mange tradisjonelle organisasjoner tryggere når de holder seg til de tradisjonelle fossefall-metodene. Årsaken? Programvareutviklere er ofte kjent med Yodas berømte sitat, og samtidig sertifiserte innenfor Scrum Agile Development. De har selv utviklet mer smidige arbeidsmetoder.

Men, de har ikke lykkes med å få ledelsen på lag.

Teknikere har tatt smidig-metodikken til seg ettersom den gir større arbeidsglede, samhandling og fordypelse i koden. Resultatet av dette burde være åpenbar for ledere i organisasjonen. Det er umiddelbart åpenbart for Scrum Masteren, som ofte er lederen i et agilt team.

På engelsk beskrives rollen som «Humble Servantship». Som på norsk kan oversettes til «tjenende lederskap». Uttrykket er utradisjonelt, men ytterst deskriptivt i norsk kontekst.

Et smidig utviklingsteam skal være selvkjørende med en leder i spissen som kan sikre stødig kurs mot mål og fjerne eventuelle hindringer. Denne form for lederskap står i kontrast til mange lederes strategi, der fokus ofte er på det fiskale fremfor filosofi.

For smidig er en metodikk og et tankesett. Rammeverket har en solid struktur, men det er bare én riktig måte å utføre agile på. Hvert team er unikt og baseres på en demokratisk prosess med et felles mål. Et felles mål kan være å innfri direktørens strategi eller prioritere og eksekvere på en kundes digitale roadmap.

Her er 4 tips for de som vil bli smidige ledere:

#1. Fokuser på personer og samspill, fremfor prosesser og verktøy.

En smidig leder skal ha dybdegående kjennskap til den enkelte på teamet. Er teammedlemmene introverte, ekstroverte eller ambiverte?

Hvilke kompetanser har den enkelte? Hvilket kompetanseutviklingsspor skal vedkommende på?

Hvem samarbeider personen best med? Bruk den inngående kunnskapen du som leder har til å få det meste og det beste ut av hver enkelt.


#2. Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon

Smidige ledere skal alltid sikre at programvaren er av høyeste kvalitet. Det er viktig at det er orden i sysakene når det kommer til dokumentasjon av for eksempel en applikasjon.

Men forut jobber utviklingsteamet med såkalte brukerhistorier i iterative prosesser, og gjennom disse blir jobben og oppgavene dokumentert. Produktet utvikles løpende og dermed vil kravene endres løpende.

En smidig leder innser dette og sikrer at teamet kan jobbe etter et smidig rammeverk. Den smidige lederen holder interessenter oppdatert, gjerne via løpende milepeler.

Å skape trygghet for interessenter som ofte er kritiske til nye metoder gir dem en nødvendig følelse av kontroll.


#3. Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger

Smidige ledere skal ikke se bort fra de kontraktmessige aspekter, men hovedfokus ligger på et smidig samhandling med kunden.

Kunden skal ikke utelukkende jobbe med utviklerne, typisk i form av en Product Owner, men kundesiden av prosjektet må jobbe med sin egen del av organisasjonen og dennes interessenter.

Her kan smidige ledere hjelpe på vegne av teamet på kundesiden av prosjektet med å identifisere behovet og hvilke milepeler produktet skal ha for å skape verdi for interessentene. Men også sikre at kundens Product Owners har de rette kompetanser innenfor det smidige rammeverket, og at andre interessenter får en innføring i den agile filosofi og tankesett.

Dette er teori som er basert på empiri, så det er særdeles viktig at den agile leder har innsikt og bransjekunnskap om kunden.


#4. Å reagere raskt på endringer fremfor å følge en plan

Vi lever i en tidsalder hvor forretningens behov endrer seg raskt som følge av digitaliseringen.

Både sluttbrukeres og arbeidstakeres behov for applikasjoner som gjør deres liv og arbeidsprosesser lettere, endrer seg i takt med den digitale utviklingen.

Teknologi endrer på måten vi interagerer med applikasjoner på, både privat og profesjonelt. Derfor skal et utviklingsteam være meget omstillings- og vitensparate.

En smidig leder skal også ha inngående kjennskap til markedet organisasjonen befinner seg i, og til enhver tid identifisere både kundebehov og deres ansattes behov for gunstige arbeidsverktøyer. Her navigerer vi i et felt mellom personer, samspill og å kunne reagere på endringer som resulterer i et produkt eller programvare som imøtekommer behovet.

 

Innlegget ble først publisert på kode24.no 23.9.2021.

Forfatter er Hanne Ramberg, tidligere ansatt i Sopra Steria.


Search

Se alle blogginnleggene våre