«Doing good is good for business.» Eller?

av Hilde Solberg Holm - Consulting director
| minutter å lese

5. september var FNs internasjonale dag for veldedighet. Ettersom mange virksomheter kaster seg på samfunnsansvar-bølgen, er det verdt å ta en titt på hvilke effekter disse kan gi.

Medarbeidere på dagens arbeidsplasser strikker skjerf for Kirkens bymisjon, serverer mat til byens vanskeligstilte, samler inn penger i stor skala, og arrangerer kurs av ymse slag for underprivilegerte grupper, til heiarop fra ledere som har kjøpt slagordet «doing good is good for business».  Men er det hold for en slik påstand? Og hva oppnår egentlig virksomheter med at medarbeidere engasjerer seg i sosiale aktiviteter sammen med kollegaer i eller utenfor arbeidstiden?

Påstanden om at virksomheter har et ansvar utover å tjene penger for sine aksjonærer, har etter hvert fått bred støtte. De fleste virksomheter har i dag ulike strategier for å vise samfunnsansvar, som ofte inkluderer støtte til ulike veldedige organisasjoner.  FNs bærekraftmål som ble lansert i 2015 satte ytterligere fart på dette arbeidet. FN definerer tre pilarer for virksomheters samfunnsansvar og bærekraftig utvikling: Sikre en levedyktig økonomi, utvise respekt for miljøet og utøve en positiv påvirkning på samfunnet. Så når det strikkes skjerf rundt omkring på arbeidsplassene og samles inn penger, så er det denne siste pilaren i å utvise samfunnsansvar, å ha en positiv påvirkning på samfunnet, som man forsøker å bidra til.

Kunder velger i større grad ansvarlige produkter

FN har satt fokus på dette gjennom den internasjonale FN dagen for veldedighet 5. september, og vil med denne dagen skape blest om frivillig arbeid og å oppmuntre til å hjelpe andre. Denne datoen ble valgt fordi Mor Teresa døde på denne dagen. Hun ble kjent for sitt arbeid blant de fattige i India og fikk Nobels fredspris i 1979. Hans Rosling understreker i boken «Factfulness» at å bidra til reduksjon av ekstrem fattigdom er den eneste beviselige metoden for å redusere befolkningsveksten og derigjennom overforbruk av jordens ressurser. Overalt i verden hvor velstanden øker, velger foreldre å få færre barn.

Man skal ikke undervurdere følelsen av å føle seg snill. Det er godt å legge seg om kvelden og vite at i dag har jeg gjort noe fint for et annet menneske. Og har man gjort noe sammen med eksempelvis en kollega og delt denne følelsen av å være snill, så styrkes relasjoner ved at kollegaer blir kjent med hverandre på andre måter, noe som igjen kan gi grunnlag for økt tillit. Og tillit mellom mennesker er som kjent bra på arbeidsplasser. Men er det også god business? Skaper det også økonomiske resultater? En artikkel publisert i Magma i 2017 konkluderer med: Ja, litt.

Grunnlaget for denne konklusjonen er henvisning til et par tusen studier som har undersøkt sammenhengen mellom samfunnsansvar og økonomiske resultater de siste 40 årene. I tillegg til å analysere den direkte sammenhengen mellom samfunnsansvar og økonomiske resultater, identifiserer studiene også hvorfor det oppnås en slik positiv økonomisk gevinst. De viktigste årsakene er at kunder i større grad velger ansvarlige produkter og tjenester og har en høyere betalingsvillighet. Samfunnsansvarlige produkter blir også vurdert å ha bedre kvalitet, og de får oftere mediedekning. Medarbeidere utviser større lojalitet, samtidig som ansvarlige bedrifter har bedre kapitaltilgang fordi investorer velger å investere i ansvarlige bedrifter.

Gir konkrete gevinster

I andre artikler om samme tema hevdes det at en styrking av merkevaren, og større evne til å tiltrekke seg attraktive medarbeidere er de to viktigste fordelene for selskaper som utviser et aktivt samfunnsansvar. Forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI har vært opptatt av å finne ut om ansatte bryr seg om at arbeidsgiveren tar samfunnsansvar. Hennes forskning viser at det er en klar sammenheng mellom hvor samfunnsansvarlig de ansatte mener arbeidsgiveren er, og graden av tilhørighet til virksomheten.

Forbes skrev i 2015 en artikkel om samme tema. I denne artikkelen refereres det til Project ROI, en omfattende studie publisert i 2015. Denne studien konkluderte med at en gjennomtenkt strategi for samfunnsansvar ga gevinstene beskrevet over. Så hva er så en «gjennomtenkt strategi?» Hva må til for å få verdiskapning ut av sitt samfunnsengasjement? Artikkelen peker på følgende:

  1. Initiativene må harmonere med selskapets øvrige fokus og kjernevirksomhet
  2. Interessenter må involveres, engasjeres og møte deres forventninger
  3. Engasjementet må være ekte og ha kontinuitet
  4. Ledelsen må se på initiativene som en unik verdi for selskapet på lik linje med andre immaterielle verdier

Bryr våre medarbeidere seg?

Vi i Sopra Steria har jobbet strategisk med samfunnsansvar i mange år. Vi ønsker å bidra til positiv utvikling i samfunnet og har valgt noen klare strategier for hvordan vi skal bidra. Vi deler vår kompetanse og støtter initiativer som bidrar til å hindre digitalt utenforskap, skaper interesser for teknologi og arbeid innen tech. Våre medarbeidere skal være hovedaktørene i arbeidet og bidra med sin tid og kompetanse – til langsiktige utvalgte prosjekter og organisasjoner. Ledelsen gir tiltakene verdi og støtte gjennom kommunikasjon, tilrettelegging, oppmuntring og anerkjennelse.

Resultatene av vårt samfunnsansvar har ikke latt vente på seg. I dag bidrar midler samlet inn blant våre medarbeidere til at 60 000 skolebarn i India hvert år får høyere kvalitet på sin skolegang. 600 unge mennesker får høyere utdanning. Kirkens bymisjon utvider sine aktiviteter ved hjelp av oss. Mange barn og unge har fått innsikt i og interesse for programmering, og mange har fått grunnleggende forståelse for bruk av internett når våre medarbeidere deler sin kompetanse.

Men er det god business for Sopra Steria? Vi kan ikke trekke noen bastante konklusjoner, men vi har noen indikasjoner på at det kan ha styrket vår merkevare og vår evne til å tiltrekke oss medarbeidere. Vi bruker vårt samfunnsengasjement aktivt i rekruttering av nye medarbeidere. Resultat? Vekst i antall medarbeidere på 20 prosent siste år. Bryr våre medarbeidere seg? Definitivt. En stor del av kommentarene på spørsmålet «er det noe i denne virksomheten som gjør deg spesielt stolt» i vår medarbeiderundersøkelse handler om de tiltakene i organisasjonen som bidrar til samfunnet. Så vi velger å stole på konklusjonen i Magma-artikkelen: Ja, litt.

Search

Se alle blogginnleggene våre