Den digitale arbeidsplassen: En menneskerett å logge av?

av Merete Gjetanger - Seniorrådgiver
| minutter å lese

En ny fransk lov gir arbeidstakere lovfestet rett til å ikke sjekke e-post etter arbeidstid. Loven kan potensielt få ringvirkninger i resten av Europa, og i ytterste konsekvens få følger for digitaliseringen av det norske arbeidslivet.

Frankrike innførte 1. januar en lov som gir arbeidstagere rett til å være avlogget etter arbeidstid. Med smarttelefonens inntog går vi med arbeidsplassen i lomma til enhver tid, og også i Norge har diskusjonen om utviskingen av skillet mellom arbeidstid og fritid gått.

Vi jobber der hvor vi er mest effektive, enten det er hjemme, på en cafe eller på bussen. Vi jobber på smarttelefoner hvor vi får stadig flere mobile verktøy som snart kan utføre alle arbeidsoppgavene våre. En ny undersøkelse fra TNS Gallup viser at 99 % av alle nordmenn mellom 12 og 49 har en smarttelefon. Vi jobber når det passer, for å tilpasse det med morgentrening eller henting i barnehage.

En slik lov setter presedens

Men nå har altså Frankrike har innført en lov som gjelder for alle selskaper over 50 ansatte. Loven tilsier at all tilgjengelighet etter arbeidstid skal avtalereguleres. De som støtter denne loven hevder at arbeidstagere som ubetalt leser e-post etter endt arbeidstid, har større risiko for stress, utbrenthet, søvnproblemer og problemer på hjemmebane. Dette betyr at den franske stat mener det er nødvendig å gripe inn for å regulere bruk av e-post på arbeidsplassen, og redde de ansatte fra å bli utbrent. Gjelder dette også for norske arbeidstagere? Og hva slags konsekvens kan en slik lov i ytterste fall få?

Ja, dette gjelder også for norske arbeidstaker, og ja, det kan få konsekvenser for norsk arbeidsliv. En slik lov setter presedens og skaper forventninger også her hjemme. Norske virksomheter må ha et bevisst forhold til konsekvensene av økt digitalisering. Selv om det fører til økt fleksibilitet og frihet, så krever det mer av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom man feiler med balansen mellom arbeidstid og fritid, får det negative konsekvenser for alle involverte. Digitaliseringen skal gi mer frihet, ikke mindre. Men nå opplever mange arbeidstagere at arbeidsgiver får i pose og sekk ved at vi er på kontoret i åtte timer og i tillegg er tilgjengelig på fritiden.

Økt fokus på digital ledelse og selvledelse

Den økte tilgjengeligheten bør handle om hvordan teknologien kan brukes for å oppnå en mer fleksibel arbeidstid, ikke begrense den. Men det er to ting som må på plass: nemlig økt fokus på digital ledelse og selvledelse. Hver enkelt virksomhet må bestemme hvordan de skal skape et godt digitalt arbeidsmiljø og hva slags ledelse som krever i et økt digitalisert landskap. Hva slags forventninger har virksomheten til de ansatte? Hva mener de ansatte selv er greit? Bør man ha retningslinjer for når det er ok å forvente et svar? Er det forskjeller mellom det å ringe, sende en SMS eller e-post?

Økt bruk av teknologi fordrer også at hver enkelt ansatt tar mer ansvar for egen arbeidshverdag og kan lede seg selv. Arbeidstagere må selv vite når man bør logge av og hvor tilgjengelig man selv ønsker å være i sitt eget liv. Dette er en viktig kompetanse for dagens og fremtidens arbeidstakere og ledere.

Kan få franske tilstander i Norge

Farene ved at arbeidsplassen og ledere unngår å legge til rette for en god digitalkultur og at arbeidstakerne ikke klarer selvledelse, er nettopp symptomer som stress, utbrenthet og søvnproblemer. Da kan det hende at vi vil få franske tilstander også i Norge, der man kan lovfeste retten å logge seg av. Men gjør vi dét lukker vi også øynene for mulighetene den digitale arbeidsplassen kan gi oss: nemlig frie, innovative og fleksible arbeidstakere som er i bedre stand til å løse morgendagens utfordringer.

Dette innlegget var først på trykk i Dagens Næringsliv 26.01.2017

Search

Se alle blogginnleggene våre