5 tiltak for å skape stolthet, trivsel og tillit på arbeidsplassen

av Hilde Solberg Holm - Consulting director
| minutter å lese

Det kreves innsats å skape et godt arbeidsmiljø – spesielt i bedrifter som Sopra Steria, der de ansatte jobber på kundelokasjon, altså ute av kontoret, store deler av tiden.

Ifølge Great Place to Work, som hvert år kårer landets beste arbeidsplasser, er stolthet, trivsel og tillit avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø. For en konsulentorganisasjon og andre virksomheter der medarbeiderne ofte er ute på jobb utenfor egen arbeidsplass, krever det ekstra gjerne en ekstra innsats for å skape et godt arbeidsmiljø.

Sopra Steria har kapret førsteplassen de siste tre årene, og her er fem tiltak vi benytter oss av som bidrar til stolthet og trivsel på jobben.

1. Skap gode møteplasser

I en konsulentorganisasjon som har de fleste av sine medarbeidere plassert ute i prosjekter hos kunder, gjelder det å skape en følelse av tilhørighet, som igjen skaper grunnlag for trivsel og tillit. Vi har derfor etablert en rekke ulike møteplasser og aktiviteter for medarbeiderne, blant annet i våre lokaler, slik at de kan møte hverandre, bli kjent og skape nettverk. Felles for alle disse møteplassene er at de skal bidra til at folk trives med kollegaer, dele og øke kompetanse, samt skape tilhørighet til selskapet.

2. Finn ledere internt i selskapet og skap balanserte lederteam

Interne faggrupper er en slik møteplass som beskrevet over. I tillegg til å være viktige kunnskapsdelingsplattformer, er dette også en god arena for å utvikle ledere. Vi oppfordrer medarbeidere som har lederambisjoner til å bli faggruppeledere. I denne rollen får man nyttig erfaring og en anledning til å teste ut lederrollen, før man eventuelt tar steget inn i mer tradisjonelle linjeleder-roller. Mange ønsker seg lederroller fordi dette tradisjonelt er forbundet med prestisje og status, uten at man egentlig har reflektert over om man ønsker seg oppgavene som er knyttet til lederroller. Derfor er det viktig at man får litt grunnleggende erfaring fra ledelse før man tar et slikt karriereskritt.

En interessant observasjon er at vi har erfart at alle personlighetstyper, fra den mest introverte til den mest ekstroverte, fra den analytiske til den drivende, kan fylle lederrollen på en god måte ved å bruke sine styrker og ha et utviklingsperspektiv. Derfor har vi fokus på å sette sammen balanserte lederteam – en ledelse sammensatt av ulike personligheter skaper tillit til at ulike perspektiver blir ivaretatt, og at alle finner rollemodeller de kan speile seg i. HR sin jobb er å bidra til, og tilby, gode verktøy som setter lederne i stand til å knytte gode bånd til sine medarbeidere. Det viktigeste «limet» mellom medarbeidere og vår organisasjon er det fagmiljøet du har, og den nærmeste lederen din. I en organisasjon som er strukturert som vår, er det viktig at medarbeiderne blir sett, fulgt opp, gitt oppmerksomhet og vist tillit i arbeidshverdagen. Det skaper både samhold og tillit – og her er nærmeste leder nøkkelen.

3. Delingskultur i praksis

I et konsulentselskap med stor bredde i tjenester og kollektiv kompetanse, har både fysisk og digital delingskultur blitt en del av hverdagen. Å dele erfaringer og utfordringer må være lett, både fysisk og digitalt. I tillegg til våre mange faggrupper, så har Workplace by Facebook blitt en nyttig digital møteplass, der informasjonsflyten holdes oppe i en hektisk hverdag. Her fortelles det om prosjekter, nye trender, ros fra kunder, skryt av kollegaer og eksterne presentasjoner. På Workplace kan man få hjelp til å løse faglige utfordringer, og fageksperter knyttes sammen. For å skape en delingskultur har også ledere en viktig funksjon; ved selv å være aktive på Workplace stimulerer de til ønsket adferd. Det er viktig at alle våre medarbeidere opplever at det lønner seg å dele kompetanse, og at de er en del av et kompetansemiljø, så en «likes» eller en kommentar, spesielt fra en leder, har stor effekt på dette. Vi bruker også Workplace til å avtale de fysiske møteplassene ved å skape «events».

4. Å måle seg med de beste

Konsulentbransjen kjennetegnes ofte som konkurransedrevet. Når man selger kompetanse innenfor ulike felt er det viktig å følge med i utviklingen. For å være best, må man måle seg med de beste. De siste ti årene har vi hatt fokus på å bygge en bedriftskultur i verdensklasse. Det er et langsiktig, møysommelig arbeid som krever grundig evaluering og justeringer underveis. Mange selskaper måler seg mot tidligere resultater internt, men det er ikke hovedprioritet hos oss. For å bli best, må vi måle oss med de beste, og det var grunnlaget for at vi begynte å jobbe med Great Place to Work for 10 år siden.

5. «Hold flokken samlet»

Med årlig vekst i antall medarbeidere på mellom 10 til 20 prosent og flere enn 1700 medarbeidere per dags dato, er det en utfordring for oss i Sopra Steria å «holde flokken samlet». Vår viktigste oppgave fremover er derfor å pleie og videreutvikle delingskulturen og samholdet  i selskapet.


Dette innlegget var først publisert hos Dagens Perspektiv i mars 2019. 

Search

Se alle blogginnleggene våre