Vi trenger ikke å finne opp det digitale hjulet på nytt

| minutter å lese

Helsesektoren er i omstilling med en akselererende teknologiutvikling, en aldrende befolkning og økende press på offentlig økonomi. Nøkkelen for å lykkes, er digitalisering, men Helse-Norge må ikke finne opp hjulet på nytt.

Det har vært skrevet side opp og side ned om utfordringene som Helse-Norge må møte. Og de fleste er enige om at digitalisering er en av hovednøklene for å lykkes. Vellykket digitalisering handler om flere ting, men et sterkt søkelys på brukeropplevelsen og verdi i hverdagen for både pasienter og helsepersonell er avgjørende for å lykkes.

Dersom Helse-Norge har ambisjon om å skaffe seg sømløse brukerreiser, trenger de heldigvis ikke starte med å finne opp det digitale hjulet på nytt.

Firetrinnsmodellen 

Vi som representerer konsulentbransjen, mener at helsesektoren kan dra nytte av oss som jobber tverr- og sektorfaglig for å lykkes med gode brukerreiser.

Vi kan bringe håndfast erfaring til bordet, nettopp fordi vi har gjort det før. Det finnes relevant læring og strukturkapital med betydelig overføringsverdi når Helse-Norge skal gjenoppfinne seg selv. Den er allerede i dag tilgjengelig som god praksis i markedet, og kan oppsummeres i følgende enkle firetrinnsmodell:

  1. Nytt strategisk fokus, med brukeren i sentrum: Bli kjent med målgruppene dine og utgjør en positiv forskjell i deres liv. Definer og prioriter alle utviklingsinitiativer basert på dette!
  2. Bruk smidig metodikk for å lykkes i digitaliseringsreisen! Fortsett med tillitsbasert ledelse som pandemien har krevd av oss. Bryt ned siloer, og sett sammen team på tvers av avdelinger, nivåer og fagområder! Ha fokus på hva som skal oppnås, ikke på hva som må gjøres. Lever verdi raskt og ofte!
  3. Bygg endringsdyktig IT-arkitektur, effektiviser og automatiser! Det er viktig å sikre god flyt og høy innovasjonstakt i den brukernære utviklingen. Dette forutsetter endringsdyktige IT-løsninger basert på en åpen, domeneorientert og løst koblet arkitektur. Bruk plattformer til å selvbetjene og akselerere brukernær utvikling, men unngå å skape «flaskehalser» med overdrevent fokus på fellestjenester.
  4. Smidig styringsmodell. Evolusjon er bedre enn revolusjon, og dette må styringsmodellen legge til rette for. Definer og prioriter initiativer etter hvilken verdi som skal skapes, og hvordan den skal måles. Finansier utviklingsarbeid som demonstrerer suksess og verdi, fra vellykket hypotese-testing og prototyping til kontinuerlig løsningsutvikling og leveranse.

 

Start i det små! 

Fra praksis vet vi i tillegg at for å lykkes, må arbeidet organiseres riktig.

  • Først er det lurt å fokusere innsatsen på konkrete målgrupper, og på brukerbehov i liten skala. Dette gir raskere læring og kortere vei til verdifulle løsninger.
  • Gode rollemodeller og eksemplets makt kan dessuten ha enorm betydning.

Helsesektoren bør derfor skape handlingsrom og motivere sine beste aktører til å gå opp løypa for de som kommer bak.


Pasient i sentrum 

I fremtidens helsevesen dreier alt seg om pasienten. Pasienten må være i sentrum i alt som gjøres for en mer individualisert forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering og pleie. For å komme dit, må Helse-Norge ha to tanker i hodet samtidig: Optimalisere dagens løsninger, og samtidig stimulere og akselerere utvikling av ny praksis og innovative løsninger i parallell.

Hvordan den fremtidige datainfrastrukturen ser ut, hva den inneholder og hvilke datastrømmer og -produkter vi må legge til rette for, må vi lære og utvikle over tid. Vi må utvikle lov- og regelverk, vi må videreutvikle og profesjonalisere arbeidspraksis i virksomhetene, og ikke minst må vi bli enda bedre til å utnytte ny teknologi og ny faglig innsikt.


Alle må omstille

Utvikling av bedre pasientreiser og behandlingsforløp vil kreve tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig utvikling i nært samarbeid med pasientene og deres omgivelser. For å lykkes med omstillingen, kan bistand fra konsulenter med relevant erfaring fra flere sektorer, være nyttig. Men også konsulentbransjen må omstille seg i møte med digital transformasjon og endrede markedsbehov.

Vinnerne i det 21. århundre er profesjonelle, tillitsbaserte og lærende kompetansevirksomheter som jobber systematisk og brukernært med å utvikle verdiskapingen sin. Konsulentenes rolle kan være å bli den «personlige treneren» som hjelper virksomheter i gang og støtter dem i sin utvikling.

 

Forfattere

Tidligere medarbeidere i Sopra Steria Gunnar Mørne og Torbjørn Larsen

Innlegget sto først i Dagens medisin 19. mars 2021.

 

Kontaktperson

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton


Search

smidige-virksomheter

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Feltene merket (*) må fylles ut

Temaer du er interessert i:*