Robotisering – et endringsprosjekt?

| minutter å lese

Robotene er på full fart inn i arbeidslivet. Robotiseringen treffer ikke bare stillingskategorier innen produksjon, regnskap eller handelssektoren, men også ledere. Hva betyr robotisering egentlig?

Det ikke er snakk om å erstatte mennesker med roboter, men endre innholdet i arbeidet for de jobbene som kan automatiseres. Oppgaver, prosesser og kompetanse må justeres. Dette skjer samtidig som arbeidsledigheten synker. Det skal bygges nye fagsamarbeid og avdelingsstrukturer. Kort sagt; robotisering er et endringsprosjekt initiert av teknologi. Bevisstheten om hva dette betyr er ikke alltid like høy og mange vet lite om hva man skal passe på.

Roboter er ikke et nytt IT-system

Som oftest ser vi at IT-prosjekter krever endring i arbeidsform og arbeidsprosesser. Det kan være vanskelig nok å se hvordan robotteknologien kommer til å se ut i arbeidslivet. Mange ser allerede konturene av hvordan Robotic Process Automation, også kjent som RPA, endrer enklere og repetitive arbeidsprosesser. Foreløpig kan vi bare tenke oss hva ytterligere kognitivt intelligente roboter vil kunne forandre. Resultatet avhenger av hva vi ønsker, aksepterer og hvilke krav vi stiller.

Selv med moderate anslag vet vi at endringene i organisasjoner og nettverk vil bli omfattende. Teknologien understøtter ikke nødvendigvis eksisterende arbeidsprosesser. Det betyr nye, endrede prosesser og samarbeidsformer. Vi må være forberedt på at organisasjonen kan se veldig annerledes ut. Det vil være nye arbeidsprosesser, krav til kompetanse og roller i organisasjonen og hos ledere. De fleste opplever også endringer i fleksibilitet og handlingsrom for arbeidsutførelse.

Arbeidsflyt, ledelse og kompetanse

Menneskers arbeidsmåte er annerledes i forhold til hvordan en robot best når samme resultat. Mange av hindringene vi mennesker finner utfordrende, vil være irrelevante for roboten. For eksempel er vi mennesker avhengig av brukergrensesnitt for fremstilling av informasjon og vi hjelper gjerne til med notater. Roboten arbeider ut i fra en database. Robotisering krever standardisering i arbeidsprosesser for å kunne arbeide effektivt. Mange vil derfor oppleve at fleksibiliteten i arbeidet endres.

Endrede krav til kompetanse og roller i organisasjonen kan være systemorienterte, men også kulturpreget. Organisasjonen trenger kanskje en digital endringsleder, men endringer i kulturen gir utfordringer for eksempel når mennesker skal forstå og tolke det roboten har utført.

Ledere slipper ikke unna. Vi må videre ta inn over oss at også lederrollen er gjenstand for robotisering; særlig gjelder dette administrative oppgaver som å fordele oppgaver og oppfølging. Roboter minner i større grad om en teknisk samarbeidspartner. Ledere må kunne robotens ‘språk’, kjenne dens begrensinger og muligheter.

Hva betyr dette for robotiseringsprosjektene?

Robotisering i bedriften er et endringsprosjekt. Begrunnelsen for robotiseringen er ikke nødvendigvis mangler eller feil i organisasjonen. Det kan være krav fra det offentlige om effektivisering ved hjelp av digitalisering, eller at organisasjonen din vil se hvilke muligheter ny teknologi gir. Uansett årsak; endringen i hverdagen kan bli stor.

I gjennomføring av slike prosjekter må ledelsen legge til rette for læring underveis. De må støtte medarbeidere som har god innsikt i bedriften og la initiativene bli hørt. I tillegg til dette kan robotisering bringe frem motstand som skyldes utfordringer som har ligget latente, og som er ukjente også for de som opplever dem. Det er en utfordring å finne balansen mellom å bidra i en endring og samtidig vite at dette fjerner arbeidsoppgavene dine.

Når robotene tar de kjedelige jobbene, hva skal vi da bruke tiden til? Endringen kommer. Det er viktig å involvere ansatte i utviklingen og fordele ansvar til dem. Det gir positive ringvirkninger både for kompetanseutvikling, selvbestemmelse og kvalitet på utviklingen. De ansatte er den viktigste informasjonskilden, og medvirkning gir dem en sjanse til å være med inn i den nye organisasjonen med fornyet kompetanse. Et robotiseringsprosjekt er ikke vellykket før teknologi og mennesker samarbeider.

 

Dette innlegget ble først publisert i Computerworld, 17. september 2018.

Forfatter er tidligere ansatt Camilla Knudsen Tveiten.

Search

dataanalyse-og-innsikt

utvikling-og-integrasjon

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre