Nasjonalt pacemaker-register: En umulighet?

| minutter å lese

Fredag 14. desember 2018 skriver Aftenposten om at Norge mangler et fungerende pacemakerregister. Norge er faktisk verdensledende på helseregistre. I lys av det er det naturlig å tenke at det burde være fort gjort å få opp et register til.

Men det er tungt å ta frem nye IT-løsninger i helsesektoren. Det er hevet over enhver tvil. Det finnes for eksempel et ufravikelig krav om at ingen skal dø fordi man utvikler eller endrer et IT-system. Det sier seg selv. Norge var også tidlig ute med IT i helse. På godt så betyr det at vi har hatt systemer som har bidratt til effektivisering og bedre pasientbehandling i mange år. På vondt så har det etterlatt oss med en nesten ugjennomtrengelig jungelblanding av gamle og nye systemer, som kjører på en skog av ulike versjoner og operativsystemer. Dette bildet kan gjøre systemutvikling i helsesektoren til en ytterst kompleks og tidkrevende affære.

Samtidig så vet vi at ni av ti nordmenn mener det offentlige bør digitaliseres raskere. De har selvsagt helt rett, det går for sakte. For å bøte på det må det offentlige både ha vilje og evne til å tenke nytt. Raskere digitalisering handler i stor grad om en smidigere styringsmodell, og om å klare å bruke tilgjengelige IT-ressurser smartere.

La oss starte med pacemakerregisteret. Hjerteleger over hele landet krever nå det av helseminister Bent Høie. Normalt vil det ta tid bare å kravspesifisere et slikt system. Heldigvis er målbildet ganske klart i denne saken. Det går nemlig an å dele ut dette målbildet til leverandørmarkedet. Det er mange av oss, selskaper som jobber med å digitalisere Norge sammen med offentlig sektor. Vi har gjort prosesser som dette mange ganger før, og vi vil gjøre prosesser som dette mange ganger igjen. Slik slipper selskaper og virksomheter på tvers av Norge å finne opp hjulet gang på gang. Så her er min forespørsel til Høie: Spør oss. Se hva vi kan komme opp med. I dag er det ikke helt vanlig å være så direkte, kanskje er det derfor offentlig sektor ofte kvier seg for å spørre såpass fritt. Men det går til og med an å spørre over en helside i Aftenposten nå som det er på dagsordenen – det vil garantert komme svar på tiltale. Og det raskt.


Kontaktperson

Kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton

Forfatter

Gunnar Mørne

En forkortet versjon av dette innlegget var på trykk i Aftenposten 20. desember 2018. 

Search
Se alle blogginnleggene våre