Lean eller agile, hva passer best for deg?

| minutter å lese

Lean og Agile er to prosesser som ofte blir plassert i samme bås, som «smidige» måter å jobbe på. Men selv om de har mange likhetstrekk, er sannheten at de er to veldig forskjellige tilnærminger til veldig forskjellige problemstillinger, og har sine opphav i helt ulike kulturer.

Lean kommer fra en asiatisk kultur, der det kollektive og prosessen i seg selv er det sentrale. Lean er laget for å strømlinjeforme en spesiell måte å løse en kjent oppgave på. Agile på sin side kommer fra USA, der individet fremheves over alt annet («Individuals and interactions over processes and tools»). Agile er først og fremst en effektiv måte å jobbe på når vi ikke kjenner veldig godt til omfanget og innholdet i oppgaven, og er nødt til å finne veien samtidig som vi går den.

I et foredrag på Scandinavian Agile Conference 2009 presenterte Jim Coplien disse 9 punktene der Lean og Agile er motstykker:

LeanAgile
InvitasjonsbasertInkluderende
TenkeGjøre
Feed forwardFeedback
High throughputLow latency
Monokromisk, planlagtPolykromisk, reaktiv
Utvikle modeller av verdenDele modeller av verden
ProsessMennesker
Håndtere kompliserte problemerHåndtere komplekse problemer
StandardisereInspect and adapt

En gjennomgang av disse punktene kan være tema for et senere innlegg. Det jeg vil presentere denne gangen, er to praktiske øvelser som illustrerer noen av forskjellene og styrkene ved Lean og Agile. Øvelsene tar ca 5 minutter hver.

Øvelse 1: Agile

Finn en gruppe på ca 10-15 personer, og la de stå i et åpent område som de kan bevege seg rundt i. Hver person skal tenke på to andre personer i gruppa. Når alle har valgt ut sine to personer (uten å avsløre til noen hvem de har valgt), så er oppgaven som følger: Hver og en person skal nå plassere seg slik i rommet at han eller hun har nøyaktig like stor avstand til de to personene vedkommende tenkte på.

Før de får begynne å løse oppgaven, så er dette et morsomt spørsmål å stille til eventuelle prosjektledere i rommet: Hvis man skulle benytte klassisk prosjektledelse til å lede gruppa i denne øvelsen, hvordan skulle man gå frem da? Hvilke planer og retningslinjer kunne man lage som ville hjelpe dem fram til et raskt og godt resultat? De fleste vil snart komme fram til den konklusjonen at det er en ganske vanskelig (kompleks) oppgave.

Om vi benytter Scrum som eksempel på en smidig måte å løse dette på, hva ville en god Scrum master eller coach da si? Bare gjør det! Vi lar gruppa være selvorganiserende, og lar hvert enkelt individ ta ansvar for å på en selvstendig måte løse sin del av oppgaven, men i tett samarbeid med de andre i gruppa. Resultatet vil bli at etter en kort tid med tilsynelatende kaotiske og uorganiserte bevegelser, vil alle ha funnet likevektspunktene sine som til sammen løser oppgaven. Et resultat som ville være svært mye mer krevende å oppnå med en sentralt styrt prosess.

Øvelse 2: Lean

Hva så med Lean, hvordan kan det illustreres ved hjelp av en øvelse? Her trenger vi litt færre personer, ca 10 er fint. Gi en tilfeldig person i gruppa en gjenstand han kan holde i handa (ei tom flaske er et godt alternativ), og presenter dem for følgende utfordring: Gjenstanden skal nå sendes fra person til person i alfabetisk rekkefølge basert på fornavn. Det skal skje så raskt som mulig, og de vil bli tatt tiden på!

Ved første forsøk vil gruppa bruke litt tid på dette. De må fortelle navnene sine for å finne riktig rekkefølge. De vil typisk bruke et halvt til to minutter på å bestemme rekkefølgen og sende gjenstanden rundt. Fortell dem resultatet, og spør så om de kan gjøre det igjen, raskere. Det vil de naturlig nok klare, etter som de nå bedre kjenner navnene til hverandre.

Etter å ha fortalt dem tiden for forsøk nummer to, la dem forsøke en gang til, og be dem tenke på måten de står plassert på. De vil oppdage at det å stå på rekke eller i en sirkel, i alfabetisk rekkefølge, vil gjøre det enklest mulig å sende gjenstanden fra person til person. Vi eliminerer waste!

Hvor raskt er det mulig å klare det? Om de står i en tett sirkel, og hver enkelt så vidt berører gjenstanden før nestemann gjør det, kan de klare øvelsen på under et sekund. Det vil være en ganske dramatisk forbedring fra det første forsøket! Det viser hvor effektiv Lean kan være på denne typen oppgaver.

Oppsummering

Lean og Agile er laget for å løse forskjellige typer oppgaver. De kommer fra forskjellig bakgrunn, og selv om de virker like, så skiller de seg vidt fra hverandre på noen sentrale områder. Øvelsene over demonstrerer noen av de spesielle styrkene til de to prosessene. Disse styrkene er det viktig å huske på når man skal velge tilnærming til et prosjekt eller andre arbeidsoppgaver som krever en god prosess.

Hvilke erfaringer har du som leser gjort deg med Lean og Agile? Har du opplevd oppgaver eller prosjekter der de har passet spesielt godt eller spesielt dårlig?

 

Forfatter er tidligere ansatt i Sopra Steria Rikard Eriksen.

Search

categoriesexpertisesfamilies

smidige-virksomheter

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre