Lav teknisk kompetanse er ikke hovedproblemet

av Espen Guldbrandsen - Senior Manager
| minutter å lese

Lederens evne til å lære og gi slipp er viktigere enn teknisk fagkunnskap.

I Finansavisen 2. august skriver Geir Wavik om behovet for at digitaliseringen understøttes av ledergrupper som er sammensatt av ulik kompetanse, med god samhandling og utvikling. Wavik skriver at de mest omstillingsdyktige vil bli morgendagens vinnere. Dette støttes av omfangsrik forskning, og det er vanskelig å ikke være enig i en slik beskrivelse.

Siste halvår har Sopra Steria intervjuet et tjuetalls ledere med ansvar for nettopp digitalisering og organisasjonsutvikling i store virksomheter. Det har gitt oss et bredt og sammensatt bilde av hvilke smertepunkter digitaliseringen fører til. I undersøkelsen er det et suksesskriterium som går igjen for å øke farten og levere mer verdi: Hele toppledelsen må være om bord og styre retningen.

Waviks vinneroppskrift for å gi økt leveransetakt er å sørge for teknisk kompetanse i styret og sentrale lederroller. Det blir imidlertid for snevert å si at det er ledelsens tekniske forståelse som først og fremst er hinderet for at virksomhetene skal få fart. Å bygge forståelse for nye måter å jobbe på er vel så viktig som å skjønne detaljene i teknologien. Det er en av mange brikker, men forklaringen tror vi ligger et annet sted.

 

I intervjuene våre fra en nylig undersøkelse vi gjorde, fremkommer det også tydelig at en viktig årsak til lav leveranseevne, er ledelsens manglende evne å lage, kommunisere og forankre virksomhetens strategi i hele organisasjonen. Strategien må gi tydelig retning med en forventet effekt for et eller flere avgrensede forretningsområder. Problemet for mange virksomheter i dag er at medarbeidere og mellomledere ikke prioriterer ut fra strategiske mål, men magefølelse. Da blir innsatsen smurt tynt utover og selskapets innsats og leveranser spriker i alle retninger.

Virksomhetene som evner å prioritere og kommunisere en strategi i form av en felles retning og et felles mål for hele virksomheten, vil også å øke leveranseevnen. Ledere som fokuserer på hvilken effekt og mål de autonome teamene og virksomheten skal oppnå, og mindre på hvordan oppgaver skal løses, frigjør et større handlingsrom for de ansatte som igjen fører til økt fart. Medarbeidere som ser helheten av sitt arbeid i lys av organisasjonens mål, vil oppleve mer frihet og tillit til å løse de rette oppgavene. Forståelsen for teknologi er nyttig, men etter vårt skjønn alene ikke avgjørende.

Vi tror at toppledelsens evne til å delegere beslutningsmyndighet og gi autonomi til kompetente medarbeidere gjennom en tydelig strategisk retning er viktigere enn hver enkelt kompetanseprofil i toppledelsen. Det er tross alt teamene som produserer og leverer organisasjonens verdi til kunder og sluttbrukere, og ikke toppledelsen selv.

Å jobbe på nye måter og levere raskere medfører mer læring – på alle nivåer. For å skape fremtidens vinnervirksomheter må det kontinuerlig utvikles kompetanse, og det vil skape stor verdi for både toppledelse og øvrig virksomhet. Som et av våre intervjuobjekter sa: «Det hjelper ikke med ny teknologi så lenge vi fortsatt er tradisjonelle på toppen og moderne på bunnen».

 

Innlegget ble første gang publisert i DN i august 2021.

Medforfatter er tidligere ansatt i Sopra Steria Benedicte Fjellanger.

Search

ledelse-og-strategi

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre