Kan karaoke legge til rette for en arbeidsplass med høy innovasjonstakt?

| minutter å lese

Team med frihet og myndighet til å ta egne beslutninger, såkalte autonome team, sees på av mange som løsningen for innovasjon.

Hvordan kan ledere sørge for klare rammer og kommunisere felles visjoner – uten å detaljstyre og samtidig hindre innovasjon? Løsningen ligger i karaokerommet, blant annet.

«Karaokeselvtillit»

Karaoke er kanskje ikke det alle forbinder med ledelse i dag – det er heller noe man gjør på fritiden og gjerne i sene nattetimer når selvtilliten er på topp. Mekanismene som skal til for at noen tør å gripe mikrofonen er likevel direkte overførbare til ledere som skal navigere i ukjent farvann og løse problemer på nye måter. Brødrene Tom og David Kelley bak selskapet IDEO har utviklet begrepet «karaokeselvtillit» eller «karaoke confidence» for å beskrive hva som skjer når man ikke frykter å feile eller bli bedømt av andre: Det er årsaken til at man tør å synge foran andre uten å være redd for å bli bedømt. Dette fostrer en kreativ kultur for innovasjon. Ledere som sørger for at man kan ta risk, snakke åpent og komme med nye ideer gjennom å aktivt legge til rette for karaokeselvtillit. Det gjør de ved å flytte ut beslutningsmyndigheten, kutte hierarkiet. Når man samtidig har det gøy på jobb, og verdsetter og jobber frem en tillitsbasert kultur, blir det trygt å komme med nye og innovative ideer.

Hvilke andre mekanismer bygger oppunder «karaokeselvtilliten»? Troen på at man alltid kan lære og utvikle seg. Carol Dweck bruker begrepet vekstmentalitet for å beskrive at troen på at talent og evner er som en muskel som kan trenes. Dette er i sterk motsats til et fastsatt tankesett som sier at talent er medfødt og i liten grad mulig å utvikle. Mange organisasjoner har en fryktkultur, og bruker stor kapasitet på å unngå å feile. Ved at lederne legger til rette for «feiltastisk ledelse» synliggjør man at den beste formen for utvikling og læring skjer gjennom å feile. Det bygger ned fryktkulturen.

Tryggere for de ansatte

Oppfordringen går til alle ledere som skal finne nye løsninger på utfordringer: Bli inspirert av karaoke og legg til rette for at alle opplever feiltastisk ledelse. Da er det tryggere å sammen navigere i ukjent farvann, og det blir tryggere for de ansatte å kunne dele og komme med innovative løsninger.

 

Dette innlegget var først på trykk i Dagens Perspektiv i oktober 2019.

Forfatter

Tidligere medarbeider i Sopra Steria Benedicte Fjellanger

Kontaktperson

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton


 

Search

Se alle blogginnleggene våre