Inspirasjon og erfaringer fra SXSW 2019

av Hilde Hannestad - Team leder for grafisk design
| minutter å lese

Konferansen i Austin, Texas er et møtepunkt for design- og teknologiinteresserte mennesker fra hele verden. En delegasjon fra Sopra Steria har fulgt konferansen.

I god kunnskapsdelingsånd ønsker vi å dele inntrykk og inspirasjon – les om våre høydepunkter her!

Bli kjent med South by South West

For vår del startet konferansen allerede på flyplassen i Frankfurt med fengende musikk, hotdogs og taco. Flyselskapet ordnet med både minikonferanse, underholdning og et «eksperiment» mens vi var i luften over Atlanterhavet. Dette gav en liten forsmak på det vi hadde i vente. Programmet på SXSW er svært variert. Foredrag og arrangementer foregår på Austin konferansesenter og på de største hotellene i byen. I tillegg er det et gedigent messeområde med roboter, 3D-printet mat, hologrammer og mye annet. For å komme oss til og fra konferansen var Uber det beste alternativet. Vi prøvde også ut de elektriske sparkesyklene for å komme mellom arrangementene. Byen syder og vi var glade for å kunne diskutere de ulike alternative foredragene både før og etter sesjonene. Her er noen av våre høydepunkter så langt.

Kunstig intelligens (AI) er ditt nye designmateriale, med Josh Clark

Hver gang det kommer et nytt materiale eller en ny teknologi må designere lære å designe for dette. Vil vi egentlig ha en vannkoker som er knyttet til Internett? Clark mener at vi lever i «en tid med ville ideer». Da gjelder det at vi ikke lar teknologien bestemme for oss.

Clark hevder at vi må være flinke til å stille de riktige spørsmålene og finne de riktige stedene å bruke kunstig intelligens på. Noen ganger er det små ting som anbefalinger, klassifisering eller å identifisere usynlige mønstre som gjør at AI kan forbedre brukeropplevelsen. Den kunstige intelligensen er god på å gjenkjenne mønstre. Noen ganger blir mønstrene rare og upresise som når en mann med gitar blir gjenkjent som en mann med mobiltelefon. I slike tilfeller bør den kunstige intelligensen heller være åpen om at det gjetter. Den kan foreslå «en mann som holder et objekt. Kanskje en mobil, en gitar eller en fiolin?».

Josh Clark hevdet at åpenhet bør være et ledende prinsipp når vi bruker mulighetene som kunstig intelligens i produkter og tjenester.

Menneske versus maskin

Et felles tema for foredragene har i stor grad vært empati og teknologi. Fokus på teknologi krever mer fokus på mennesker og hvert enkelt individ. Personas er ute, det holder ikke lenger å generalisere målgruppene. Hvordan forholder vi som mennesker oss til teknologien? Og hvordan skal vi lære opp intelligente systemer til å bli empatiske?

Building AI and tech for real humans: Paneldebatt med Microsoft, Google, Slack og Daimler.

De viktigste lærdommene fra debatten:

  • Det blir viktigere å vite, ikke tro. Intelligente systemer må være både formelle og uformelle, de må ha personlighet og gi brukerne en følelse av å bli sett og respektert.
  • AI og sosiale normer: Hvordan responderer systemet i et smarthus når man er alene eller når huset er fullt av mennesker?
  • Pro-aktive systemer: Når er det ok at systemet blander seg inn i en samtale? All studie viser at de fleste ikke ønsker innblanding med mindre man ber om det.
  • Enjoy being wrong! Det er bedre at intelligente systemer er transparente, å innrømme at de ikke vet, enn å ta feil.

AI skal kunne forklare ikke bare hva, men hvorfor

Explainability er et ord som kommer frem i gjentatte paneldebatter og foredrag: Om vi skal akseptere AI og dens vurderinger, må den også være i stand til å forklare oss rasjonalet bak. Da vil vi også lettere være i stand til å avsløre fordommer og urettferdighet bakt inn i algoritmene. Selv om datamaskinen er i stand til å se på og finne sammenhenger i uendelig mye større datasett enn vi mennesker kan, er det fremdeles mennesker som til syvende og sist samler inn og filtrerer dataene som AIen jobber med. Det innebærer at dataene alltid til en viss grad vil speile holdningene til menneskene som bruker den. En AI som er i stand til å forklare, på et nivå som mennesker kan forstå, «tankerekken» som ligger bak beslutningene, vil også la oss forstå hvilket moralsk og etisk grunnlag beslutningene er tatt på.

Samtidig er det et ønske om å akseptere at AI kan hjelpe oss nå, selv om det ikke nødvendigvis er perfekt. Det hjelper oss allerede med det hverdagslige, men det er en frykt for at vi skal kreve en høyere standard av AI enn vi gjør av oss selv. Mennesker er irrasjonelle og impulsive, og tar ofte avgjørelser basert på alt annet enn fornuft og logikk – hvorfor ikke bruke datamaskinene til det de er gode på, fremfor å kreve at de skal være perfekte før vi aksepterer dem? Eller, som en representant fra det amerikanske forsvaret sa: «Hvor mange mennesker må dø i trafikkulykker mens vi venter på at selvkjørende biler skal gå fra «bedre enn mennesker» til «perfekte»?»

Mangfold og inkludering

Mangfold går igjen i de fleste paneldebattene og foredragene, og på selveste kvinnedagen var det mange interessante og dyktige stemmer som snakket om alt fra organisasjoner som Women for Women, til Colored Girls Museum i VR og portrettet til Michelle Obama på Smithsonian. Det er tydelig at mange her på SXSW har et fokus på å oppnå mangfold i teamene sine, både i form av at mange ulike typer mennesker er representerte, og ved at man har et mangfold av ulike faglige bakgrunner fra både naturvitenskapelig og humanistiske fagfelt.

VR/AR/MR

I Sopra Steria har vi god erfaring med å lage innovative løsninger med ny og fascinerende teknologi, som for eksempel HoloCare. SXSW har fortsatt mye å si om AR/VR/MR og har et eget track for dette. Noe vi tar med oss tilbake er at man har økt fokus på å bruke disse verktøyene selv i løpet av utviklingen. Vi har sett eksempler på hvordan vi kan bruke VR for å trene opp AI som skal forholde seg til den fysiske verden, programmering av neurale nettverk i et virtuelt romskip og hvordan Unity ser for seg at man kan lage VR-opplevelser i VR og MR-opplevelser i MR. Det skorter heller ikke på flotte eksempler med AR, se for eksempel instagramkontoen «Augmented Human» til dr. Helen Papagiannis. Her kan du også prøve deg selv på spillet «Real or AR?»

Kunsten å diskutere

Politikere er gode til å snakke for seg, og kanskje i særdeleshet amerikanske politikere. Derfor var det en fryd å høre flere snakke, ikke minst fordi det kom flere gode poeng som kan flyttes rett over til både design og det aller meste vi gjør.

Alexandria Ocacio-Cortez snakket blant mye annet om hvordan hun møter meningsmotstandere og «the art of conversation». Folk endrer sjelden mening midt i en diskusjon hvis det er noe de føler sterkt for, så det bør heller ikke være noe mål i seg selv, men heller å stille spørsmål, lytte og lære hvorfor de tenker som de gjør. Gi motparten rom til å forklare seg, vis den respekten du selv ønsker, og kanskje viktigst – la det være rom for å endre mening uten å miste ansikt. «Always give them the golden gate of retreat.»
Her tenker jeg mange har mye å lære, både i det offentlige ordskiftet og i mindre sammenhenger, for eksempel i møte med kolleger eller kunder.

Slutt å skravle, begynn å jobbe

Brasilianske Mesa kjører sine helt egne femdagers prototypingprosess som høyst sannsynlig har vært til stor inspirasjon for Google Design Sprint. To meget engasjerte og inspirerende damer viste referanseprosjekter gjort for blant andre Google Earth og et brasiliansk treningssenter.

Deres mantra er: To work is to create.

Metoden går ut på å fokusere på problemet eller utfordringen som skal løses (super presence). Fullt fokus på oppgaven er essensielt og alle må levere inn mobiltelefoner første dag. Alle distraksjoner må bort. Prosessen starter rituelt med at alle deltakerne får hver sin forseglede konvolutt som åpnes og avslører ukens mission. Tid på diskusjon er bortkastet tid. «Stop asking or debate – start doing. Stop wasting time.» På i løpet av fem dager lager de film, prototyper et helt, fysisk treningssenter med branding eller hva utfordringen måtte være.

Mesa har kjørt sin metode i syv år og alle som har vært i befatning med metoden kan ikke forstå hvorfor de ikke har jobbet på denne måten tidligere.
Les mer om Mesa på: www.mesa.do
De har også sitt eget Mesa Academy på www.mesa.school

Medforfattere: Stein Olav Pettersen, Eli Toftøy-Andersen, Ingeborg Thomas, Joachim Løvf, Lene Nævdal

Search

design

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre