Ikke la krisen gå til spille

| minutter å lese

Her har du fire grep for et digitalt 2021.

2020 har gitt oss ny lærdom om hvor endringsdyktige vi er når vi må, og annerledesåret har gitt oss rakettfart ut av den digitale startgropa.

Her får du fire grep for å komme i mål med realisering av gevinstene.

Konkurser, arbeidsledighet, sykdom og restriksjoner har preget store deler av 2020. Men møtet med pandemien har også fungert som en katalysator for raskere innovasjon, smartere løsninger og bedre kundereiser. Digitaliseringsmulighetene har vært der lenge, men uten fysiske møteplasser fikk vi brått behov for å finne nye veier til mål. Netthandel, digital samhandling og selvbetjening er ikke lenger «nice to have», men nødvendig for å overleve.

Samtidig har vi lært oss å jobbe smart og «smidig». Vi har lært at veien fra tanke til handling er kortest når vi samarbeider på tvers og har myndighet til å ta raske beslutninger. Vi har også erfart at nye løsninger blir best når vi lytter til dem som skal bruke dem. I tillegg er det viktig å levere mindre deler raskt og justere ofte.

Hvorvidt norske virksomheter evner å utnytte sin nyervervede kunnskap og kompetanse fra dette året, avhenger av ledelse. Her er fire grep ledergrupper kan ta i 2021 for å høste gevinstene fra koronakrisen:

1. Bygg digital kompetanse og forståelse i ledelsen. Ledergruppens forståelse og eierskap til den digitale transformasjonen, er avgjørende for suksess og bidrar til sterkere etterlevelse i organisasjonen. Ledere må få økt forståelse for informasjonsteknologi, anvendelsesområder og det digitale verdipotensialet.

2. Smidig utvikling og kontinuerlig leveranse. Fortsett med den tillitsbaserte ledelsen som koronakrisen krevde av oss. Ha fokus på hva som skal oppnås, ikke hva som må gjøres. Bryt ned siloer, og sett sammen team på tvers av avdelinger, nivåer og fagområder. Lever verdi raskt og ofte, og ta lærdom av feil og mangler som oppstår underveis.

3. Brukeren i fokus. I møte med økende kompleksitet, endringstakt og risiko, er det blitt helt avgjørende å lytte til – og lære av – de du er til for. Brukerpreferanser endres raskt og er blitt mer nyanserte, for vi ønsker å være unike og forventer personlig service.

4. Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling. Kunnskap og kompetanse er ferskvare. Utviklingsbehov og rammebetingelser endrer seg raskt. Derfor må virksomheter bygge kultur for kontinuerlig og effektiv læring. Dette har mange arbeidstakere trent på under koronapandemien.

Ikke la 2020 gå til spille. Selv om vi har fått en smakebit på framtida, har de fleste langt igjen for å holde tritt med endringene.

Vinnerne i det 21. århundre er profesjonelle, tillitsbaserte og lærende kompetansevirksomheter som jobber kontinuerlig og systematisk med å utvikle verdiskapingen sin – i nært samarbeid med omgivelsene og målgruppene de er til for.

 

Innlegget ble første gang publisert i Dagbladet 7.1.2021.

Forfatter

Tidligere medarbeider i Sopra Steria Torbjørn Larsen

Kontaktperson

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton

Search

ledelse-og-strategi

smidige-virksomheter

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre