Hvordan unngår man en IT-avdeling på fri eksos?

av Bente Sundlo - Direktør for samarbeidsløsninger
| minutter å lese

Feilen de fleste virksomheter gjør er manglende fokus på adopsjon – det vil si å bygge kultur for deling, skape entusiasme og trene ansatte i en ny måte å jobbe på. 

Gartner uttalte i 2012 at «IT prosjekt handler 80 prosent om kultur og 20 prosent teknologi». Dette forklarer ganske tydelig utfordringen virksomheter har, dersom IT-avdelingen deres er på fri eksos og implementerer løsninger der brukerne selv kommer opp med hvordan disse skal tas i bruk.

Sopra Steria opplever ofte to typer implementeringsstrategier: 

 • Alle verktøy tilgjengeliggjøres til alle brukerne i virksomheten uten noe form for endringsledelse eller brukeradopsjon. Manglende opplæring, føringer og retningslinjer skaper frustrasjon blant brukerne og kan i verste fall føre til uønsket brukeradferd (fortsatt bruk av skygge-IT, fravær av adopsjon og så lignende)     
 • Virksomheter som forventer at Sopra Steria skal gjenbruke leveranser vi har utført hos andre kunder for at virksomhetene skal komme raskere til målet med sin egen utrulling. Forståelsen for at ingen virksomheter er like og at det er arbeidsprosessene og menneskene som er driveren bak en suksessfull implementering mangler i de fleste tilfeller. Vår erfaring er at det er viktig å ha en god prosess rundt endringsledelse å vise til, og forankre denne i både prosjektledelse og virksomheten som mottar endringene. 

Endringsledelse sikrer en raskere vei til suksess

Kombinasjonen mellom prosjektledelse og endringsledelse med fokus på brukerbehov ved innføring av nye samhandlingstjenester sikrer en raskere adopsjonshastighet av nye applikasjoner, et større antall brukere utnytter de nye løsningene («start small, scale fast») samtidig med at man sikrer en felles kunnskaps– og delingsplattform som kan måles opp mot forventet gevinstrealisering. 

Samhandling defineres som samspillet mellom mennesker for å oppnå felles mål. Dette kjennetegnes av dialog, koordinert oppgaveløsning, systematisk deling og gjenbruk av informasjon samt kultur for læring og åpenhet. En forutsetning for dette er moderne og hensiktsmessige digitale løsninger.  

Så hva er suksessfaktorene for en god sluttbrukeradopsjon?

Opplæring og kontinuerlig forsterkning av budskap er en driver bak god sluttbrukeradopsjon. Denne kan deles opp i fire deler: 

Interessenter
En grundig interessentanalyse er viktig for å sikre at man treffer riktig når det skal besluttes om og i hvilken grad funksjonalitet skal brukes.  

 1. Lederforankring – identifisere og inkludere sponsorer i ledelsen. Disse bør fortelle virksomheten hvor viktig innføringen er og selv gå foran med gode eksempler. Dette er etter vår mening det mest kraftfulle av alt i forbindelse med adopsjon. Dersom alle ser at ledere faktisk og selv er med på endringen verktøy og forventer at alle andre skal bruke det, er dette kraftfullt for de ansatte. 
 2. Myndiggjøre ambassadørnettverk – sørg for at brukerne har hjelp og støtte med en gang behovet dukker opp. Dette kan være alt fra hvordan man bruker verktøy til hvordan det skal settes opp.  

Brukerhistorier
Klarhet i hvilke behov en løsning skal dekke og på hvilken måte den skal brukes for å oppnå dette, er grunnleggende for å kunne sette opp en løsning på riktig måte. 

 1. Sikre dokumentasjon av arbeidsprosessene som gjennomføres og bruker sitt ønske om bedre jobbhverdag. Disse danner grunnlaget for testing og verifisering av løsningene som blir implementert i organisasjonen. Forsøk å dekke alle eventualiteter. 
 2. Definer suksesskriterier – dette letter arbeidet med å signere ut løsningen ved leveranse. 

Bevisstgjøring
Det viktigste med bevisstgjøringsaktiviteteter er å skape et ønske hos brukerne om at: «Ja, dette ønsker jeg å være med på.» *Denne endringen er viktig for meg og kan gi meg gode muligheter til å utføre jobben min på en enda bedre måte.» 

 1. Gjennomfør kommunikasjonskampanjer for å holde organisasjonen oppdatert på status og progresjon. Dette gjør at brukerne forbereder seg på det nye som kommer samt klargjør seg for opplæring. 
 2. Lanseringsevents for interessenter – sikre at sponsorer og ambassadørnettverk er i forkant av introduksjonen av løsninger i organisasjonen. Det vil gjøre adopsjonsarbeidet deres mye lettere. 
 3. Kontinuerlig måling og eventuelt justering for å sikre bruk og at virksomheten når sine satte mål for investeringen 

Opplæring

Å tro at brukere er så nysgjerrige på nye verktøy at de med glede setter seg ned for å lese hvordan ting skal brukes og hva man kan bruke det til, er som å tro på julenissen. Vi må også anerkjenne at det finnes mange ulike brukergrupper i en virksomhet, og at det ikke blir bra om man tenker at alle er like og har samme behov. Det er viktig å tilby et mangfold av opplæringsaktiviteter slik at man treffer alle brukergrupper. 

 1. Sluttbrukeropplæring – sikre at sluttbrukerne får mulighet til å lære seg de nye måtene å jobbe på, dette kan være via kurs, online seminar, selvlæring osv. 
 2. Rollebasert opplæring basert på dokumenterte brukerhistorier. 
 3. Klargjør brukerstøtte – etter utrulling til organisasjonen må brukerstøtte være klare for å ta imot forespørsler om bistand, eventuelt kunne gi råd om hvem som kan bistå.  

Til slutt er det også viktig å huske på at adopsjonsprosessen ikke er over når opplæringen er gjennomført. Det er da den viktige jobben begynner! Hos virksomheter som lykkes, ser vi at dette er de som har dedikerte roller til å fortsette å dyrke frem god bruk og samhandling. 

Oppsummert ser Sopra Steria at det er viktig for en virksomhet i endring å ha klare ambisjoner og mål. Brukerinvolvering og adopsjon sikrer et fokus på gevinstrealisering for virksomheten. Sopra Steria anbefaler implementering via smidig metode der en stegvis utrulling bistår til å sikre en god endringsledelse. Topplederforankring gjør det lettere å garantere for et digitalt kompetanseløft samt sikre at retningslinjer og føringer for bruk er på plass.  

Sist, men ikke minst, er det viktig å komme med definisjon av fri eksos: 

«fri eksos = lite motstand = dårlig drag + masse mer bråk». Dette er definitivt ikke det en virksomhet eller IT-avdeling er interessert i!»

Search

categoriesexpertisesfamilies

skytjenester-og-digitale-plattformer

smidige-virksomheter

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre