Hvordan lykkes du med gevinstrealisering?

av Marie Lundeland - Manager utviklings- og forbedringsprosjekter
| minutter å lese

Det er en kjent sak at det ikke er rett frem å hente ut ønskede effekter av forbedringsprosjekter. I teorien kan det virke greit, men i praksis er det ofte rett og slett ganske vanskelig. Likevel finnes det holdepunkter som kan gjøre veien til suksess betydelig lettere. Her er tre konkrete tips: 

1. Vit hvor du skal

Godt gevinstrealiseringsarbeid fordrer et foregående solid strategiarbeid. Når strategien er god og tydelig, og alle er enige om hvordan suksess ser ut, er det lettere å planlegge for å hente ut gevinstene som er i tråd med den overordnede retningen. Forankring hos nøkkelpersoner blir enklere fordi en da snakker realisering av strategi og ikke igangsetting av frittstående tiltak. Gevinstrealiseringsarbeidet vil på denne måten underbygge virksomhetsstrategien og bidra til å realisere virksomhetsmålene.

2. Ha den riktige kompetansen

Logikken og matematikken knyttet til forbedringsarbeid er enkel. Det er bare å legge til eller redusere en parameter, og så kommer det ut noe i den andre enden. I teorien finnes det en fasit. Dessverre er gevinstrealisering i praksis hakket mer komplekst enn som så. Vi må bevege oss utenfor Excel for å gjøre en reell forandring. Det krever kunnskap om realisering av gevinster, og det krever kunnskap om endring av menneskers adferd. Ledere må kjenne til eller predikere hvordan organisasjonen blir berørt av endringene en står overfor, og deretter skreddersy tiltak basert på det. Dette vil gjøre ledere, prosjektledere, medarbeidere og organisasjoner sterkere og bedre forberedt på oppgaven.

3. Husk at endring ikke skjer av seg selv

Det er menneskene som arbeider ute i «feltet», de som møter brukerne eller kundene og arbeider i linjen, som står for mye av endringsjobben. Det er de som blir nødt til å gjøre ting på en annen måte som kanskje ikke alltid oppleves som bedre. Endring er som regel smertefullt og linjen må stå i det. Eierskap til gevinstene en ønsker å realisere blir da essensielt. Spesielt for linjeledere som skal kommunisere hvorfor endringen skjer overfor medarbeiderne sine, og deretter mobilisere disse til endring.

Videre er det smart å være forberedt på at endringsprosesser ofte er tidkrevende, og prosessen kan innebære opptil flere motbakker før en når målet. Når en er innstilt på dét, og kan planlegge rundt det, kan tøffe tak virke litt mindre skremmende – heldigvis.

Search

dataanalyse-og-innsikt

ledelse-og-strategi

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre