Hva er Marketing Automation

av Petter Johnsen - Konsulent, markedsføringstjenester
| minutter å lese
I en tid hvor bedrifter er opptatt av digitalisering og effektivisering av ulike deler av
driften, reises også spørsmålet: finnes der smarte måter å automatisere min
markedsføring på? Her forteller vi om noen av mulighetene Marketing Automation gir.

 

Hva er Marketing Automation?

Når vi snakker om Marketing Automation mener vi ofte automatisk utsending av

informasjon til mottaker, basert på visse kriterier. Disse kriteriene kan være hendelser som:

  • fylt ut et skjema på nettsiden
  • kjøpt eller bestilt et visst produkt
  • besøkt visse deler av nettsiden din
  • Marketinglastet ned et dokument

Det kan også være hendelser som ikke har inntruffet, som for eksempel «har ikke åpnet

mailen om prisendringer» eller «forlot handlekurv uten å kjøpe». Kriterier kan gjerne

kombineres med data om deg som kunde i CRM-systemet: «kunden har bursdag» eller andre

kriterier på ditt kundekort (du har tittel «salgssjef», «jobber innen havbruk» eller har oppgitt

«interessert i kultur»). Marketing Automation brukes i forbrukermarkedet så vel som innen

business-to-business.

 

Hvilken verdi gir Marketing Automation?

Kundereisen innen de aller fleste bransjer er blitt langt mer digitalisert de siste årene; du

finner fram til informasjon på nettet, undersøker og sammenligner. Vi ønsker å kunne

«fange» potensielle kunder tidlig i denne kundereisen gjennom nyttig og relevant innhold på

din nettside. Herfra har vi muligheter til å gi dem påfyll, knytte dem tettere til oss mens vi

«fører» dem nærmere en beslutning (gitt at de for eksempel legger igjen e-postadresse). Slik

virker Marketing Automation ikke bare som automatisering av markedsføring, men også for

deler av salgsprosessen.

 

Marketing Automation gir fantastisk gode muligheter for utsendelse av relevant informasjon

til dynamiske målgrupper. Du kan altså være svært presis med timing og tilpasse budskapet

og skapeskreddersøm i kommunikasjonen din. Gjennom Marketing Automation kan du

segmentere et stort antall målgrupper som trenger ulikt budskap fra deg som bedrift. Dette

kan du gjøre på en svært effektiv måte gjennom disse metodene; måter som ville vært svært

tidkrevende eller umulig å gjøre manuelt. Marketing Automation er altså en svært effektiv

måte å nyttegjøre seg kundedata som er tilgjengelig, og gjennomføre spisset, skreddersydd

og automatisert markedsføring.

 

Hva skal til for å sette i gang med Marketing Automation?

Det er helt nødvendig med et system som gjør at du enkelt kan sette opp regler for

automatisering og utsendelse. HubSpot, Salesforce og Microsoft Dynamics 365 er eksempler

på slike systemer, som knytter CRM (Customer Relationship Management), markedsføring

og salg sammen på en meget effektiv måte.

 

Når du legger en plan for Marketing Automation må du tenke på følgende:

  • målsetting for kommunikasjonen din
  • identifiser målgruppen du vil kommunisere med
  • forstå de ulike fasene i kjøpsprosessen.
  • lag innhold for hver fase i kjøpsprosessen
  • sett opp et kommunikasjonsløp basert på verktøy for arbeidsflyter og kundereiser
  • test og juster kommunikasjonsaktivitetene dine

 

Hva kan Marketing Automation gi din bedrift?

En undersøkelse fra Forrester viser at B2B-markedsførere som implementerer Marketing

Automation kan forvente å øke sin salgspipeline med 10 prosent. Automatisering av

markedsføring kan være et fantastisk verktøy for å hjelpe deg å pleie potensielle kunder

samtidig som du bearbeider dem i andre kanaler. Men husk at Marketing Automation bør

henge sammen med dine strategier for markedsføring og salg.

Vil du vite mer om Marketing Automation eller ønsker å komme i gang? Vi hjelper deg

gjerne! Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Search

dataanalyse-og-innsikt

Lignende innhold

Se alle blogginnleggene våre