HoloCare-konferansen: Raskere hester og radikal innovasjon

av Marit Gjevik - Manager
| minutter å lese

I mars 2019 gikk den aller første HoloCare-konferansen av stabelen. Sammen viste Oslo Universitetssykehus og Sopra Steria verden hvordan klinikere globalt snart kan levere enda bedre pasientbehandling gjennom innovativ bruk av hologrammer og teknologien rundt.

Et viktig prinsipp i HoloCare er at prosjektene og produktene vi lager skal være klinikerdrevet. Derfor var det nettopp klinikerne selv som presenterte prosjektene. Prosjektene omhandler alt fra planlegging av barnehjerteoperasjoner til ortopedi og psykiatri. Klinikerne fortalte om utfordringer i dagens løsninger og hvordan de nå er i gang med å teste ut nye løsninger. De delte også hvilke mål de har for videre utvikling for å enda bedre kunne møte de kliniske behovene.

Konferansen var godt besøkt både av klinikere, personer innen helseledelse samt potensielle teknologipartnere. Vi hadde besøkende fra flere land. En kom til og med hele veien fra Colombia for å være med på konferansen og starte dialog om mulig samarbeid. Interessen for bruk av hologrammer i medisinsk bildebehandling er stor og vi er stolte over å være kapteiner på denne reisen.

Man må satse på mer enn bare «raskere hester»

Erik Fosse, leder ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus, og Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, åpnet konferansen. Begge trakk fram de gode synergiene en kan få til ved flerfaglige team. Det har klinikerne og IT-konsulenter virkelig fått til i HoloCare. Erik Fosse sammenlignet innovasjonen fra bruken av CT-bilder på todimensjonale skjermer til hologrammer, med overgangen fra hest og kjerre til biler. Noen ganger må man be om mer enn bare «raskere hester», for å få bedre tjenester og produkter!

Fra inkrementell forbedring til radikal innovasjon

Norge har nylig fått sin aller første ministerpost dedikert til digitalisering. Nikolai Astrup fokuserte i sin tale på hvordan samarbeid som HoloCare, mellom offentlig og privat, er helt sentralt for å løse flere av utfordringene vi står overfor innen helse i dag. I et intervju med Healthtalk trekker han dessuten fram at HoloCares prosjekter er med på å ta røntgen et langt skritt videre.

Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge, holdt et sentralt innlegg for helsesektoren. Hun var stolt av hvordan HoloCare bruker Microsofts teknologi i utvikling av nye og forbedrede helsetjenester. Engasjert sier hun at teknologien ikke er hinderet for å skape bedre tjenester. Det er vi som må endre tankesettet vårt og være åpne for løsninger som allerede ligger rett foran oss. Noen ganger er det vanskelig å se bilen når man bare tenker på hvordan man kan få hestene til å løpe litt raskere.

Cure the incureable?

En av hoveddrivkreftene bak HoloCare, innovasjonsdirektør John Berland fra Sopra Steria, åpnet sitt innlegg med å si «HoloCare will be solving the unsolvable and cure the incureable». Dette er selvfølgelig satt på spissen, men er han kanskje inne på noe? I dialog med legene som faktisk benytter seg av HoloCares applikasjoner i forskningsøyemed, hører vi stadig hvordan man ved å studere organet som et hologram ser aspekter og detaljer som en vanskelig ville kunne fanget opp ved tradisjonelle metoder. I noen tilfeller er tilbakemeldingen fra legene at en kanskje ikke ville gjennomført operasjonen om man ikke hadde hatt hologrammet tilgjengelig under planleggingen.

Klinikerdrevet – og forskningsbasert innovasjon  

Ole Jakob Elle, styreleder i HoloCare-konsortiet og leder for teknologiforskning ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus, trakk igjen i sitt innlegg fram de viktigste prinsippene vi har i HoloCare; nemlig at innovasjonen skal være klinikerdrevet og forskningsbasert. For å sikre at vi utvikler løsninger som det er et reelt klinisk behov for og som gir reell klinisk verdi, er det helt sentralt at klinikerne er involvert fra start til slutt i produktutviklingen.

Elle ga videre en liten smakebit på den akademiske samarbeidsplattformen som HoloCare snart lanserer. I den nye plattformen, som vil være tilgjengelig gjennom en skytjeneste, skal klinikere og forskere kunne samarbeide om å forske på eksisterende løsninger i tillegg til å bidra til å utvikle nye.

Sammen skaper vi radikal innovasjon

HoloCare-konferansen er over for denne gang og vi sitter igjen med følelsen om at vi er i ferd med å «knekke koden» for radikal innovasjon. Dette får vi til ved å bruke det beste fra begge verdener; de fremste klinikerne innenfor sitt fagfelt, de beste IT-utviklerne og de mest fremoverlente teknologipartnerne. Ingen av oss hadde klart å jobbe fram disse nye kliniske metodene alene. Vi har fortsatt en liten vei å gå for å få på plass endelig klinisk validering av løsningene. Imellomtiden er det betryggende å få bekreftelse fra «øverste hold» på at det vi gjør, er viktig og riktig. Vi håper at Digitaliseringsministeren vil ta med seg dette gode eksempelet på helseinnovasjon videre i sitt arbeid for økt digitalisering i Norge.

Search

categoriesexpertisesfamilies

Se alle blogginnleggene våre